சிலுவை பரலோகத்தை இணைக்கும் ஓர் பாலம்

Share this page with friends

பிரசங்க குறிப்பு: சிலுவை பரலோகத்தை இணைக்கும் ஓர் பாலம்

அதற்கு இயேசு : நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன், என்னாவலேயல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினடத்தில் வரான். யோவா : 14 : 6

தோமா பரலோகத்திற்கு செல்லும் வழியை இயேசுவினடத்தில் கேட்டபோது அதற்கு இயேசு நானே வழி என்று சொன்னார். அவரேயன்றி ஒருவரும் செல்லமுடியாது. அவருடைய சிலுவையே பரலோகத்தை இணைக்கும் பாலமாக உள்ளது. சிலுவை எப்படிப்பட்ட பாலமாக உள்ளதென்பதை இந்தக் குறிப்பில் சிந்திக்கலாம்.

 1. சிலுவை பரலோகத்தை இணைக்கும் பாதுகாப்பான பாலம்
  ஏசாயா : 35 : 8
 2. சிலுவை பரலோகத்தை இணைக்கும் நம்பிக்கையின் பாலம்
  அப் : 14 : 22
 3. சிலுவை பரலோகத்தை இணைக்கும் ஆசீர்வாதமானபாலம். ஆதி : 28 : 12
 4. சிலுவை பரலோகத்தை இணைக்கும் பாடுகள் நிறைந்த பாலம். அப் : 14 : 22
  எபி : 2 : 10 , 12 : 2
 5. சிலுவை பரலோகத்தை இணைக்கும் வெற்றியின் பாலம்
  கொலோ : 2 : 14 , 15
  வெளி : 3 : 21
 6. சிலுவை பரலோகத்தை இணைக்கும் மகிழ்ச்சியின் பாலம்
  எபி : 12 : 10
  ஏசாயா : 35 : 10
 7. சிலுவை மனுக்குலத்தை தேவனோடு இணைக்கும் பாலம்
  யோவா : 17 : 21
  கொலோ : 2 : 14
  மத் : 27 : 46
  1 யோவா : 1 : 7.

சிலுவையானது மனுகுலத்தை பரலோகத்திற்கு இணைக்கும் பாலமாகவும், சிலுவையானது மனுகுலத்தை தேவனோடு இணைக்கும் பாலமாக வரும் உள்ளது என்பதை சிந்தித்தோம்.

ஆமென் !

S. Daniel Balu.
Tirupur.

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

யார் இந்த நிக்கோலாய் மதஸ்தர்?
பரிசுத்த வேதாகம எழுத்தாளர்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
உங்கள் போதகரை மதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
குருத்தோலை ஞாயிறு சிறப்பு செய்தி - இது ஆண்டவருக்கு வேண்டும்
கேள்வி: ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு சொந்தமானது என்றால் என்ன என்று விளக்கவும்.
கசக்கும் காதல் பற்றிய உண்மை
பரிசுத்த அலங்காரம் என்றால் என்னவென்று தெரியுமா?
கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களை சீரமைக்க நிதி உதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
மற்ற நாட்களுக்காய்க் விழித்திருக்கும் நாம் அந்த நாளுக்காய் விழித்திருக்கிறோமா?
திருச்சியை சேர்ந்த போதகர் ஒருவரின் தலையை தாக்கியதால் கிறிஸ்தவர்களிடையே பரபரப்பு

Share this page with friends