சரியான புத்தாண்டு தீர்மானங்களை எடுக்க 8 வழிகாட்டிகள்

Share this page with friends

  1. மற்றவர்கள் உங்கள் மேல் திணிப்பவைகளை அல்ல, உண்மையில் நீங்கள் அடைய விரும்பும் இலக்குகளையே தீர்மானிங்கள்
  2. உங்களால் எட்டக் கூடிய, யதார்த்தமான இலக்குகளையே தீர்மானிங்கள்
  3. நீங்கள் எடுக்கும் தீர்மானங்களை எழுதி நீங்கள் அடிக்கடி பார்க்கும் இடத்தில் ஒட்டுங்கள்
  4. தீர்மானங்களை செயல் வடிவமாக்க சிறப்பாக திட்டமிடுங்கள்
  5. உங்கள் இலக்குகளை தேவைக்கேற்ப மாற்றி அமைக்க ஆயத்தமாயிருங்கள்
  6. உங்கள் தீர்மானங்களை எவ்வளவு தூரம் செயல் படுத்தி இருக்கிறீர்கள் என்பதை அடிக்கடி சீர்தூக்கிப் பாருங்கள்
  7. எடுத்த ஒவ்வொரு தீர்மானங்களையும் செயல்படுத்தி முடித்தவுடன் அதைக் கொண்டாடுங்கள்

Rev. N. ஜான்சன்

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

கேள்வி: நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள் என்றால் என்ன? இதைப் பற்றின விளக்கம்
ஒரு நிமிட ஜெபம்
ஆலயத்தில் அன்னாள் (கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு கவிக் கட்டுரை)
கேள்வி: வேதம் எல்லாரையும் ஏகமாய்ப் பாவத்தின்கீழ் அடைத்துப்போட்டது என்ற கலா 3:22ஐ எப்படி புரிந்து கொள...
எப்படி கீழ்படிய வேண்டும்?
கொரோனாவின் கொடூரம்
இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரங்கள் - ஈஸ்டர் பிரசங்க குறிப்புகள்
முழு வேதாகமத்தையும் தன் கைப்பட எழுதி 78 வயது தாயார் லீலாவதி அவர்கள் மாபெரும் சாதனை புரிந்துள்ளார்.
இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தைக் கண்டார்கள்.  ஏசாயா 9:2
கன்னியாகுமரி அருமனையில் கிறிஸ்துமஸ் விழா-ஏழைகளுக்கு விமரிசையாக இலவச திருமணம்

Share this page with friends