நீதிமான்களுக்கு நன்மை

Share this page with friends

ஏசாயா 3:10
உங்களுக்கு நன்மையுண்டாகும் என்று நீதிமான்களுக்குச் சொல்லுங்கள், அவர்கள் தங்கள் கிரியைகளின் பலனை அநுபவிப்பார்கள். (நீதி – 13:21)

1.குறையில்லாத நன்மையை கர்த்தர் தருகிறார்.

(சங்கீதம் 34:10) சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சியடைந்து பட்டினியாயிருக்கும், கர்த்தரைத் தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையுங் குறைவுபடாது.

2. பெரிய நன்மையை கர்த்தர் தருகிறார்

(சங்கீதம் 31:19) உமக்குப் பயந்தவர்களுக்கும், மனுபுத்திரருக்கு முன்பாக உம்மை நம்புகிறவர்களுக்கும், நீர் உண்டு பண்ணிவைத்திருக்கிற உம்முடைய நன்மை எவ்வளவு பெரிதாயிருக்கிறது!

3. இரட்டிப்பான நன்மையை கர்த்தர் தருகிறார்

(சகரியா 9:12) நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே, அரணுக்குத் திரும்புங்கள். இரட்டிப்பான நன்மையைத் தருவேன், இன்றைக்கே தருவேன்.

4. தொடருகிற நன்மையை கர்த்தர் தருகிறார்

சங்கீதம் 23:6 என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னைத் தொடரும், நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன்.


Pr.J.A.Devakar . DD

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

பொறுமையினால் நமக்கு கிடைக்கும் ஆசிர்வாதங்கள்
காப்பகத்தில் கிறிஸ்தவ போதகர் கொலை; மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் கைது
ஏன் இயேசு கிறுஸ்துவால் தான் பிறந்து வளர்ந்த ஊரில் முழுமையாக அற்புதம் செய்ய முடியவில்லை?
சிதறடிப்பது தேவ சித்தம் தானா?
வாழைப்பூவின் மருத்துவ குணங்கள்
TREE தரும் ஆக்ஸிஜன் FREE
கல்லறைக்கு இடம் இல்லாமல் தவிக்கும் புதிய மற்றும் சுயாதீன திருச்சபைகளை மனதில் கொண்டு சில ஆலோசனைகள்
சிறுபான்மை மக்களை ஏமாற்றி அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக பிஜேபி பிரமுகர் மோசடி. கைது செய்ய கோரி நெல்லையில்...
திருச்சபைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது ஆபத்தா? ஆசிர்வாதமா?
கொரோனா-போதகர்கள் கவனத்திற்கு

Share this page with friends