விரைவில் வெளியாகிறது ஓராண்டு தமிழ் வேதாகமம்

December 18, 2021 6:16 pm ஒரு ஆண்டில் முழுவேதாகமத்தையும் புரிந்து வாசிக்காஅறாபுதமான வேதாகமம் விரைவில் வெளியாக உள்ளது. இந்த வேதாகமத்தினை பெற்றுக்கொண்டு பயன்படுத்த பலர் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். விருப்பமுள்ளவர்கள் முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும். இந்த ஓராண்டு தமிழ் வேதாகமத்தை … Read More

Moseyai Kaapatriya Aaru Pengal / மோசேயை காப்பாற்றிய ஆறு பெண்கள்

மோசேயை காப்பாற்றிய ஆறு பெண்கள் என்ற இந்த புத்தகமானது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ பெண்களும் வாசிக்க வேண்டிய அருமையான புத்தகமாகும். அடுத்த தலைமுறையில் மாபெரும் தலைவர்கள், தலைசிறந்த தேவ ஊழியர்களை உருவாக்கும் மிக முக்கிய குறிப்புகள் இப்புத்தகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது. புத்தக விவரங்கள்: … Read More

எழுப்புதலின் அவசியமும் எச்சரிப்பின் சத்தமும்

எழுப்புதலின் அவசியமும் எச்சரிப்பின் சத்தம் என்னும் இந்நூல் பரந்து விரிந்த வானத்தை உற்று நோக்க உதவும் சிறிய தொலைநோக்கி போன்றது. இந்நூலில் எழுப்புதல் என்னும் தேவ திட்டத்தின் தொடக்கப் புள்ளிகளை தொட்டிருக்கிறார். ‘ஒன்றுபட்டால் உயிர்மீட்சி’ என்று உரக்க சொல்லி இருக்கிறார், உயிர்மீட்சி … Read More


Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in /var/www/wp-content/mu-plugins/gd-system-plugin/includes/class-cache.php on line 637

Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in /var/www/wp-content/mu-plugins/gd-system-plugin/includes/class-cache.php on line 662