என்னை காண்பவரே என்ற தந்தை பெர்க்மான்ஸ் அவர்களது பாடல் ஔிபதிவின்போது இயக்குனர் கண்ட நெகிழ்ச்சி காட்சிகள்

தந்தை பெர்க்மான்ஸ் அவர்களது ஜெபத்தோட்ட ஜெயகீதங்கள் 40-வது பாகம் சில மாதங்களுக்கு முன் வெளியானது. அந்த பாகத்திலுள்ள “என்னை காண்பவரே” என்ற பாடல் வீடியோ காட்சிகளாக பதிவு செய்யப்பட்டு நேற்று (12 மார்ச் 2021) மாலை 6 மணிக்கு ஜெபத்தோட்டம் மினிஸ்ட்ரிஸ் (Jebathottam … Read More