பஞ்சபூதங்களும் தேவனுக்கு (கடவுளுக்கு) கீழ்படிகிறது தெரியுமா?

Share this page with friends


1) கடல் – யாத் 14:21, மாற்கு 4:41
2) மீன் – யோனா 2:10
3) கழுதை – எண்ணா 22:28
4) காற்று – மாற் 4:41
5) கன்மலை – யாத் 17:6
6) காகம் – 1 இராஐ 17:4,6
7) குதிரைகள் – யாக் 3:3

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

விசுவாசியே உன் உத்தமத்தை காத்துக்கொள்
புதிய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனம் என்றால் என்ன?
முரட்டு குடிகாரனாகவும், விபச்சாரக்காரனாகவும் வாழ்ந்தவர் மனந்திருந்திய பின் நடந்தது என்ன?
விவசாயிகளை பாதுகாக்க பொங்கல் திருநாளில் உறுதி ஏற்போம் என உலக தமிழ் கிறிஸ்தவர்கள் சம்மேளனம் தலைமை செய...
கிறிஸ்மஸ் தாத்தா என்பவர் யார்? அவர் எப்படி உருவானார்?
வித்தியாசத்தை திரும்பவும் காண்பீர்கள்
மியான்மாரில் தாக்கப்பட்டுள்ள மூன்று கத்தோலிக்க ஆலயங்கள்
ராமகோபால் ராவ் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதை ரத்து செய்ய வேண்டும் உலக தமிழ் கிறிஸ்தவர்கள் சம்மேளனம் தலைமை ...
ஆராதிக்காவிட்டால்
ஆவி ஆவி என்று கேலி செய்தவர்களே.. இதை கொஞ்சம் வாசிக்க

Share this page with friends