நன்மை செய்தல்

Share this page with friends

1) நமது வீடு நன்மை செய்வதால் நிரப்பபட வேண்டும் – யோபு 22-17

2) நன்மை செய்கிறவன் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறான் – 3 யோ – 11

3) நீதிமான்களுடைய ஆசை நன்மை செய்தல் – நீதி 11-23

4) உயிரோடு இருக்கையில் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் – பிரச 3-12

5) நாம் செய்கிற நன்மை தூஷிக்கபடாதபடி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் – ரோ 14-16

6) தீமையை நன்மையினால் வெல்ல வேண்டும் – ரோ 12-21

7) நன்மையை தேட வேண்டும் – ஆமோஸ் 5-14

8) நன்மை செய்ய விரும்ப வேண்டும் – ஆமோஸ் 5-15

9) நன்மை செய்ய மறக்க கூடாது – எபி 13-16

10) நன்மை செய்வதை விட்டு விடக்கூடாது – சங் 36-3

11) நன்மை செய்ய படியுங்கள் – ஏசா 1-17

12) நன்மை செய்யாவிட்டால் பாவம் – யாக் 4-17

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

கிறிஸ்தவ திருச்சபை பேராயர்கள் மு.க.ஸ்டாலினுடன் சந்திப்பு.
மன உணர்வு - Intuition
இயேசு கிறிஸ்து: பிரேசிலில் உருவாகும் மிகப் பெரிய சிலை - முக்கிய தகவல்கள்
தமிழில் முதன்முதலில் ஸீகன்பால்க் பாதிரியாரால் அச்சிடப்பட்ட வேதாகமப் புத்தகம் தஞ்சாவூரில் திருடப்பட்ட...
உம்மாலே ஒரு சேனைக்குள் பாய்ந்துபோவேன்! வித்யா'வின் விண் பார்வை!
வேதாகம கால பெலிஸ்தியர் கல்லறை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
கொரோனா-போதகர்கள் கவனத்திற்கு
உண்மையான தீர்க்கதரிசிகளாகிய எலியா, மிகாயா
மற்ற நாட்களுக்காய்க் விழித்திருக்கும் நாம் அந்த நாளுக்காய் விழித்திருக்கிறோமா?
பிரபல தீர்க்கதரிசி ஜான் முத்து பரலோக மகிமையில் பிரவேசித்தார்

Share this page with friends