பயப்படக்கூடாது – எதற்கு?

Share this page with friends

பயப்படக்கூடாது – எதற்கு?

1) பாடுகளை கண்டு – வெளி 2-10
2) சத்துருக்களை கண்டு – உபா 20:3
3) ஜசுவரியவானை கண்டு – சங் 49:16
4) துர்செய்தியை கேட்டு – சங் 112:7
5) ஆபத்துக்கு – 1 பேது 3:6
6) மனுஷனின் நிந்தனைக்கு – ஏசா 51:7
7) பொல்லாப்புக்கு – சங் 23:4
8) சரிரத்தை மாத்திரம் கொல்லுகிறவர்களுக்கு – மத் 10:28
9) பார்வோனுக்கு (பிசாசுக்கு) – உபா 7:19
10) மனிதனின் முகத்திற்கு – உபா 1:17
11) பொய் தீர்க்கதரிசிக்கு – உபாங18:22
12) இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்துக்கு – சங் 91:5,6
13) கொள்ளை நோயை கண்டு – சங் 91:5,6

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

ஹைதியில் கிறிஸ்தவ மத போதகர்கள் குடும்பத்தினர் 17 பேர் கடத்தல்
கல்வாரி நாயகனும் கவர்ச்சி நாயகர்களும்!வித்யா’வின் பதிவு
வேதத்தின் மகத்துவங்களை அவர்களுக்கு எழுதிக் கொடுத்தேன்
சர்வதேச வேதாகம சங்கம் தோன்றிய ஆச்சரியமான வரலாறு
எய்ட்ஸ் (எச்ஐவி - HIV) நோயினால் மடியும் ஊழியக்காரர்களும் அதனால் சீரழியும் அவர்கள் குடும்பங்களும்
புற ஜாதியாரிடம் காணிக்கை வாங்காத வித்தியாசாமான போதகர்
ஏழைகளுக்கு உதவி செய்து அன்பை வெளிப்படுத்துவோம் - போப் ஆண்டவரின் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து
கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் பணிபுரியும் உபதேசியார், பணியாளர்களுக்கு நல வாரியம் - சிறுபான்மை நலத்துறை
சாம்பல் புதன் மற்றும் லெந்து நாட்கள் பற்றிய உண்மைகள் Ash Wednesday
பிலிப்பு பேசியது என்ன? வித்யா'வின் விண் பார்வை

Share this page with friends