உந்துவிசை உண்டு! வித்யா’வின் விண் பார்வை

Share this page with friends

விசுவாசத்தினாலே நோவா
தற்காலத்திலே
காணாதவைகளைக்குறித்து
தேவ எச்சரிப்புப்பெற்று,

பயபக்தியுள்ளவனாகி,
தன் குடும்பத்தை இரட்சிப்பதற்குப்
பேழையை உண்டுபண்ணினான்;


அதினாலே அவன் உலகம்
ஆக்கினைக்குள்ளானதென்று தீர்த்து,
விசுவாசத்தினாலுண்டாகும்
நீதிக்குச் சுதந்தரவாளியானான்
(எபிரெயர் 11:7).

“விசுவாசத்தினாலே நோவா
உந்தித்தள்ளப்பட்டான்” –

விசுவாசத்திற்கு
ஓர் உந்துவிசை உண்டு.


விசுவாசம் நம்மை
உந்தித்தள்ளிகொண்டிருக்குமாயின்,
இவ்வுலகிலுள்ள எதுவும்
நம்மை அசைக்க முடியாது.

‘உலகை அசைத்த மனிதர்
உலகத்தால் அசைக்கப்படவில்லை’.
பாஸ்டர் ஜே.இஸ்ரேல் வித்ய பிரகாஷ்
Director | Literature Department |
TCN Media

Radio Speaker Aaruthal FM 24/7
@ 06:00 a.m. Monday – Friday

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

 • நமது தேவனும் ஜெபமும்
 • ஏன் சத்தியத்தை வெறுக்கிறோம்?
 • சாத்தான் ஷீக்கள் உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்தவர்களிடையே பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது
 • சினிமா பார்ப்பது, சினிமா பாடல்கள் கேட்பது, பாடுவது தவறு என்று தெரியும், ஆனால் வேதத்தின் அடிப்படையில்
 • கிறிஸ்தவ அவதார புரிதலுக்கும் பிறமத அவதார புரிதலுக்கும் உள்ள ஒப்பற்ற உண்மைகள்
 • பூசாரியின் மகன் பாம்பு கடித்து உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கும் போது.. அற்புதமான சாட்சி
 • கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு நாகர்கோவில் - மும்பை இடையே சிறப்பு ரெயில் - தெற்கு ரெயில்வே அறிவிப்...
 • அதின் தகப்பனை நோக்கி: இதற்கு என்ன பேரிட மனதாயிருக்கிறீர் என்று சைகையினால் கேட்டார்கள்
 • சபைக்கு எதிராகக் கொத்தளங்கள்
 • ஒய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசரிக்க நினைப்பாயாக - யாத் 20-8

 • Share this page with friends

  Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in /var/www/wp-content/mu-plugins/gd-system-plugin/includes/class-cache.php on line 637

  Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in /var/www/wp-content/mu-plugins/gd-system-plugin/includes/class-cache.php on line 662