மனத்தாழ்மை

Share this page with friends

மனத்தாழ்மை

மனத்தாழ்மை என்பது கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் ஒர் சிகரம். இன்று அநேகரிடம் சரீரத்தாழ்மை இருக்கிறது ஆனால், மனத்தாழ்மை இல்லை என்பது வேதனைக்குரிய ஒன்று. கர்த்தரை சேவிக்கும்படி அழைக்கப்பட்ட நமக்கு மனத்தாழ்மை மிகவும் அவசியம் (அப் 20:19). நமக்கு நல்லதொரு முன்மாதிரி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து, “நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன்” என்றார் (மத் 11:29). மனத்தாழ்மையை தேடும்படியே வேதமும் கூறுகிறது (செப் 2:3), கர்த்தரும் அதையே நம்மிடம் எதிர்பார்கிறார் (மீகா 6:8).

எசேக்கியாவின் நாட்களில் பஸ்கா ஆசரிக்கும்படி சிலர் மனத்தாழ்மையாகி எருசலேமுக்கு வந்தார்கள் (2 நாளா 30:11) என்று வாசிக்கிறோம். அதன் விளைவுகளை தொடர்ந்துள்ள வசனங்களில் நாம் காண முடியும்.

மனத்தாழ்மையின் விளைவுகள்: (2 நாளா 30ம் அதிகாரம்)

1. ஒருமனம். 30:1

2. பரிசுத்தம். 30:15,24

3. தங்களின் ஸ்தானத்திற்கு திரும்புதல் (சரி செய்தல்) 30:16

4. மகா ஆனந்தம். 30:21,23,25

5. கர்த்தரைத் துதித்தல். 30:21

6. கர்த்தருக்கடுத்த காரியத்தில் நல்ல உணர்வு. 30:22

7. விண்ணப்பம் பரலோகத்தில் எட்டியது. 30:27

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

உயிர் உள்ளவரை நாம் செய்ய வேண்டியவைகள்
800 ஆண்டுகளுக்குப் பின் வானில் தோன்றும் அரிய கிறிஸ்துமஸ் நட்சத்திரம்
போதகர் முன்னிலையில் விசுவாசிகள் உறுதிமொழி | வைரல் வீடியோ | ஓட்டுக்கு பணம் Say NO | TCN Media
நெல்லித்தோப்பு கல்லறை தோட்டத்தில் முதல்-அமைச்சரை கிறிஸ்தவர்கள் முற்றுகை
தமிழ்நாடு மானாமதுரையில் அனுமதி இல்லாமல் கட்டப்பட்ட கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தை மூட உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை...
வேதத்தின் மகத்துவமும் சிலந்தி பூச்சியும்
உங்கள் பொன்னான நேரத்தை காகங்களோடு வீணாக்குவதை நிறுத்துங்கள்
தலித் கிறிஸ்தவர் விடுதலை இயக்கத்தினர் ஊர்வலம்
Black day in Indian History
கர்த்தர் உனக்கு கேடகமாய் இருப்பார்

Share this page with friends