வேதத்தில் உள்ள பிரியர்கள்

Share this page with friends

1) பணப்பிரியன் – பிரச 5:10
2) போஜனபிரியன் – நீதி 23:2
3) சுகபோக பிரியன் – 2 தீமோ 3:4
4) மதுபான பிரியன் – நீதி 23:20
5) நித்திரை பிரியர் – ஏசா 56:10
6) சிற்றின்ப பிரியன் – நீதி 21:17
7) தற்பிரியர் – 2 தீமோ 3:2
8) தேவபிரியர் – 2 தீமோ 3:4

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

விசுவாசத்தினாலே சிங்கங்களின் வாய்களை அடைத்தார்கள்
அலைபேசியின் சிணுங்கல் அதிகமாகிவிட்டது வித்யா'வின் பார்வை
பவுலின் பார்வை! (அப்போஸ்தலர் 14: 7-10)
எலிசபெத்துக்குப் பிரசவகாலம் நிறைவேறினபோது அவள் ஒரு புத்திரனைப் பெற்றாள்
ஆலயத்தில் அன்னாள் (கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு கவிக் கட்டுரை)
இயேசுவை நம்பிப் பற்றிக் கொண்டேன் - பாடல் பிறந்த கதை
உலகிலேயே தமிழ் மொழிக்கான முதல் அச்சுக்கூடம் கண்ட புன்னைக்காயல்
உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று கண்டு கொள்ளாமல் விட்டுவிடுவது சபைகளுக்கு எளிதானது
Jesus Loves You - Christian Quotes
வெள்ளி, சனி மற்றும் ஞாயிற்று கிழமை அனைத்து மத வழிப்பாடு தலங்களுக்கும் பொதுமக்கள் செல்ல தடை; என்ன செய...

Share this page with friends