கூகுள் வாய்! – வித்யா’வின் விண் பார்வை!

Share this page with friends

Jesus shutting the mouths of zebras

தங்கள் வாய் வானமட்டும் எட்டப்பேசுகிறார்கள்
இதை ராக்கெட் வாய் என்றும் சொல்லலாம்

அவர்கள் நாவு பூமி எங்கும் உலவுகிறது
இதை, கூகுள் வாய் என்றும் அழைக்கலாம்

சங்கீதம் 73:9 ல்  இந்த இரண்டு வாய்களும்
திறந்திருக்கிறது. 

வாய்ப்பிருந்தால் வேதத்தை அலசிப் பாருங்கள்
இன்னும் சில வாய்களைக் காணலாம்.

வேதாகமத்தில் 555 இடங்களில்
வாய் / நாவு என்ற வார்த்தை இடம்பெறுகிறது.

உன் வாயை விரிவாய்த் திற
நான் அதை நிரப்புவேன்

(சங்கீதம் 81:10)

பாஸ்டர் ஜே. இஸ்ரேல் வித்ய பிரகாஷ்
ஜீவதண்ணீர் ஊழியங்கள், மதுரை -14

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

உன் கணக்கை ஒப்புவி
பொக்கிஷத்தை பெற, உங்கள் ஆழ்மனதில் புதைந்திருப்பது என்ன?
நிரம்பி வழியட்டும் !
தேவனுடைய ஆலயம் (சங்கீதத்தில்)
அந்த மூன்றுமணி நேர இடைவெளியில் நடந்ததென்ன? வித்யா'வின் பார்வை!
மாவீரன் நெப்போலியனை தெரியும் அவரை உடைத்துப்போட்ட கொடிய நோய்க்கிருமி எதுவென்று தெரியுமா?
ஏழைகளுக்கு உதவி செய்து அன்பை வெளிப்படுத்துவோம் - போப் ஆண்டவரின் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து
நம்மை சீக்கிரம் விழத் தள்ளும் பாவங்களும் அவற்றை வெற்றி பெறுவதும் எப்படி?
ஏழு நிச்சயமான ஆசீர்வாதங்கள்
சினிமா பார்ப்பது, சினிமா பாடல்கள் கேட்பது, பாடுவது தவறு என்று தெரியும், ஆனால் வேதத்தின் அடிப்படையில்

Share this page with friends