கிறிஸ்தவர்களாகிய நம்மில் பலருக்கும் தெரிந்த உயர் பதவிகள் IAS, IPSபதவி என்று தான் நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால், அதே அளவு தகுதி உள்ள மத்திய /மாநில அரசு பணிகளும், தேர்வுகளும் எத்தனை உள்ளது என்பதையும் தெரிந்து கொள்வோம்:-

 1. IAS – Indian Administrative Service
 2. IPS – Indian Police Service
 3. IFS – Indian Foreign Service
 4. IFS – Indian Forest Service
 5. IRS – Indian Revenue Service (Income Tax )
 6. IRS – Indian Revenue Service ( Customs & Central Excise )
 7. IAAS – Indian Audit and Accounts Service
 8. ICAS – Indian Civil Accounts Service
 9. ICLS – Indian Corporate Law Service
 10. IDAS – Indian Defence Accounts Service
 11. IDES – Indian Defence Estate Service
 12. IIS – Indian Information Service
 13. IPTAS – Indian Post & Telecom Accounts Service
 14. IPS – Indian Postal Service
 15. IRAS – Indian Railway Accounts Service
 16. IRPS – Indian Railway Personal Service
 17. IRTS – Indian Railway Traffics Service
 18. ITS – Indian Trade Service
 19. IRPFS – Indian Railway Protection Force Service
 20. IES – Indian Engineering Services
 21. IIOFS – Indian Ordinance Factory Service
 22. IDSE – Indian defence engineering services
 23. IES – Indian Economics Services
 24. ISS – Indian Statistics Service
 25. IRES – Indian railway engg service
 26. IREES – indian railway elec engg service

இத்தனை பதவிகளும் தேர்வுகளும், இந்திய ஆட்சி, அதிகார, ஆளுமை பணிகளுக்கான பணி இடங்கள் ஆகும்.

இவை அனைத்துக்கும் தேவையான கல்வித்தகுதி ஏதாவது ஒரு பட்டப்படிப்பு மட்டுமே.

பெரிய கல்வி தகுதி ஏதும் தேவை இல்லை. ஒரு பட்டப்படிப்பும் முறையான பயிற்சியும் இருந்தால், யார் வேண்டுமானாலும் இந்த தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்று இந்திய ஆட்சிப்பணி பதவிகளி்ல் அமரலாம்.

இத்தனை வாய்ப்புகள் இருப்பது பெரும்பாலான கிறிஸ்தவ இளம் பட்டதாரிகளுக்கு தெரிவதில்லை. நம் கிறிஸ்தவ இளைஞர்களுக்கு தெரிந்தது எல்லாம், ஆசிரியர், போதகர், விஏஒ பதவி, கிளார்க் பதவி, IT துறை மட்டுமே, இனியாவது, உயர் பதவிகளுக்கு இந்திய அளவிளான தேர்வுகளுக்குத் தயார் செய்து கொள்ளுங்கள். எல்லா உயர் பதவி தேர்வுகளுக்கும் தகுதி ஒரே ஒரு பட்டப்படிப்பு தான் எல்லாவற்றுக்கும் முறையான பயிற்சி தான் முக்கியம். இதை நம் பிள்ளைகளுக்கு சிறு வயதில் இருந்தே அறிந்து கொள்ள உதவுங்கள். உங்கள் கிறிஸ்தவ நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் தெரிவியுங்கள்.

அனைத்து ஆளுகை துறையிலும் கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தால் தான் இந்தியாவில் கிறிஸ்துவின் இராஜ்ஜியத்தை அமைக்க முடியும்.