நீ உயிரோடிருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை

Share this page with friends

” நீ உயிரோடிருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை “.
யோசுவா 1:5
 
மோசே தனக்குப் பின்பு இஸ்ரவேல் மக்களை வழிநடத்தும்படி யோசுவாவை நியமித்தார். யோசுவா வயதில் இளையவன், மோசேயைபோல அனுபவம் பெற்றவனல்ல வழிநடத்தப்பட வேண்டிய மக்களோ முரட்டாட்டமுள்ள மக்கள், வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள். ஆனால் இவ்விதமான எதிரிடையான இந்த சூழ்நிலையில் தான், தேவன் இவ்விதம் சொல்லுகிறார். தேவன் ஒரு மனிதனை தம் பணிக்கு அழைக்கும்போது அந்த மனிதனின் பெலத்தை சார்ந்து தேவன் அழைக்கிறவரல்ல.

தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கென்று நியமிக்கும் பணியில்,நீங்கள் உங்களுடைய பெலத்தைச் சார்ந்தே செயல்படும்படியாக தேவன் எதிர்பார்பவரில்லை. அவருடைய பெலத்தைச் சார்ந்தே அவர் அழைக்கிறார். நாம் தான் தேவையான நேரத்தில் நம்மை அழைத்த தேவனுடைய பெலத்தைச் சார்ந்துக்கொள்ளத் தவறிவிடுகிறோம். ஆகையால் அது இன்னும் அதிகமாக உங்களைச் சோர்வில் நடத்திச் செல்லுகிறது. நீங்கள் தேவனை இன்னும் உறுதியாகப் பற்றிக்கொள்ளுங்கள். மேலும் இந்த வாக்குத்தத்தத்தில் நீ உயிரோடிருக்கும் நாளெல்லாம் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். உன்னுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி நிமிடம், கடைசி வினாடி மட்டும் என்று சொல்லுகிறார்.

என் அருமை தேவஜனமே, இவ்விதமாய் தேவன் யோசுவாவுக்கு மாத்திரமல்ல உங்களுக்கும் செய்வார் என்று நம்புகிறீர்களா? இன்றைய நவீன உலகத்தில் மனிதன் பாதுகாப்பின்மையை அதிகம் உணருகிறான், அநேக அரசியல்வாதிகள் தங்கள் பாதுகாப்பிற்காக எத்தனையோ திட்டங்கள் தீட்டுகிறார்கள், பாதுகாவலர்களையும், நவீன விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளையும் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் தேவன் அப்படியல்ல, அவர் தம்முடைய சர்வ வல்லமையினால் நம்மை நித்தமும் பாதுகாக்கிறார். ஆகையால் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் தேவனுடையவர்களாய் இருப்பதினால் ஒருவனும் நமக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்க முடியாது. ஆமென்!

இறைபணியில் என்றும்,

மக்னாயீம் ஊழியங்கள்,
திருநெல்வேலி.

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

இயேசு கிறிஸ்துவை போல பேச பழகுவோம் (குறுநாடகம்)
வாழப்பாடி தேவாலயத்தில் புதுமையான கிறிஸ்துமஸ் குடில் அமைப்பு
இந்த கரங்கள் எனக்குரியதும் அல்ல!என்னுடையதும் அல்ல!எனக்கு சொந்தமானதும் அல்ல!யாருக்குறியதுதெரியமா?
எச்சரிக்கையாக இருங்கள்
கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடலாமா?
ஆவிக்குரிய காரியங்களில் விவேகம் சாதுரியம் என்று சொல்லி நம்மை சமரசம் செய்ய வைக்கிறதோ?
யார் பேச்சை கவனிக்கிறீர்கள்? அல்லது யார் பேச கேட்கிறீர்கள்?
சமூக நலனை கருத்தில் கொண்டு தன்னுயிர் நீர்த்த தேவ மனிதன்.
பஞ்சாப் முதலமைச்சர் ஞானஸ்நானம் பெறுவதாக பரவும் வீடியோ உண்மையா?
நாம் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது கர்த்தரின் கிருபையே

Share this page with friends