குருத்தோலை ஞாயிறு சிறப்பு செய்தி

Share this page with friends

குருத்தோலை ஞாயிறு சிறப்பு செய்தி:

…நகரத்தார் யாவரும் ஆச்சரியப்பட்டு இவர் யார்? என்று விசாரித்தார்கள்… (மத்தேயு 21:10)

1) தேவதூதனின் சாட்சி

கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர்” (லூக்கா 2:10,11)

2) யோவான்ஸ்நானகனின் சாட்சி

“உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி”
(யோவான் 1:29)

3) பிதாவானவரின் சாட்சி

“இவர் என்னுடைய நேசக்குமாரன், இவரில் நான் பிரியமாயிருக்கிறேன்”
(மத்தேயு 3:16,17).

ஆமென்!
அல்லேலூயா!!

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

மோவாப்புவும் மொபைலும் ஒரு சிறந்த கருத்தொற்றுமை : பிரசங்க குறிப்புகள்
ரத்தவெள்ளத்தில் மிதந்த 800 சடலங்கள்.. தேவாலயத்தில் நடந்த கொடூரம்
காரிலிருந்தபடி கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மக்கள்.. இங்கிலாந்தில் ஒளிரும் ரயில் சேவை
சாதியை பற்றிய கிறிஸ்தவர்களின் மனநிலை தமிழக அளவில் கணக்கெடுப்பு செய்யப்படுகிறது
Carefull thinking in the leadership | தலைமைத்துவ சிந்தனைகள்
2021 ஆம் ஆண்டிலிருந்து தீர்க்கதரிசனம் என்ற பெயரில் சபைகளில் எதுவும் சொல்ல மாட்டார்கள்
Keep yourself Wise and Safety while Conducting the Service.
வழக்கமுடையவர்களாக இருங்கள்
விருத்தியாகுங்கள்!
11 துறைகளுக்கு அமைச்சராக இருந்தவரின் மனநிலையை பாருங்கள்

Share this page with friends