கேள்வி: பைபிள் தேவனுடைய வார்த்தையா? எப்படி?

Share this page with friends

கேள்வி: பைபிள் தேவனுடைய வார்த்தையா? எப்படி?
நம் கையில் இருக்கும் வேதாகமத்தை நம்ப முடியுமா?
வேதாகமம் தேவனுடைய புத்தகமா அல்லது மனிதனின் புத்தகமா?

பதில் : வேதமானது சத்தியத்தின் மூலாதாரம்;

கீழ்ப்படிதல் அல்லது நம்பிக்கையின் அதிகாரப்பூர்வ அடிப்படை;
“உயிருள்ள, சக்திவாய்ந்த, எந்த இரு முனைகள் கொண்ட வாளை விட கூர்மையானது” (எபிரெயர் 4:12); மற்றும் “இருதயத்தின் எண்ணங்களையும் நோக்கங்களையும் வகைபிரிக்ககூடியது” (எபிரெயர் 4:12) என்பது தான் நம் கையில் இருக்கும் வேதம் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

வேதவாக்கியங்களெல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது; தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும், எந்த நற்கிரியையுஞ்செய்யத் தகுதியுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக, அவைகள் உபதேசத்துக்கும், கடிந்துகொள்ளுதலுக்கும், சீர்திருத்தலுக்கும், நீதியைப் படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரயோஜனமுள்ளவைகளாயிருக்கிறது. …. ஒவ்வொரு நற்செயலுக்கும் அது ஒரு முழுமையான ஆயுதம்” (II தீமோத்தேயு 3: 16-17).

வேதாகமம் என்பது தேவனுடைய பரிசுத்த வார்த்தையாகும்.

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக – நாம் உண்மையுள்ளவர்களாக / நேர்மையாக இருந்தால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது போல ஏற்றுக்கொள்ளும் பட்சத்தில் அதன் வித்தியாசத்தை உணரலாம் (யோவான் 3: 16-17) அதை மறுக்கும் பட்சத்தில் இழந்து விடுகிறோம் (யோவான் 5:40).
தேவனின் விருப்பத்தை “மனம்” அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துவதே நாம் அறியக்கூடிய ஒரே வழி (I கொரிந்தியர் 2: 10-13).

தேவன் இருக்கிறார், அவர் நம்மீது அக்கறை காட்டுகிறார் என்றால், அவர் நமக்குத் தன்னை வெளிப்படுத்துவார் என்று உணர்வே சொல்கிறது. வாழ்க்கை மற்றும் இயற்கையை குறித்து, வேதாகமம் துல்லியமாக நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. மனிதர்கள் புரிந்துகொள்வதற்கு வெகு காலத்திற்கு முன்பே, மோசே “மாம்சத்தின் ஜீவன் இரத்தத்தில் இருக்கிறது” (லேவியராகமம் 17:11) என்றார். முந்தைய மருத்துவர்கள் உண்மையில் “இரத்த ஓட்டத்தை” பல்வேறு மனித நோய்களுக்கு ஒரு தீர்வாகப் பயிற்சி செய்தனர், ஆனால் இரத்தம் கொடுக்கும்போது தான் நாம் உண்மையிலேயே “உயிர் பரிசைக் கொடுக்கிறோம்” என்பதை இன்று அறிகிறோம்.

தேவன் “அவர் உத்தரமண்டலத்தை வெட்டவெளியிலே விரித்து, பூமியை அந்தரத்திலே தொங்கவைக்கிறார்” (யோபு 26: 7) என்று எழுதினார். ஆனால் பல காலங்களாக பூமி தட்டை என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்தனர் விஞ்ஞானிகள். உண்மையில், யோபு புத்தகத்தின் கடைசி நான்கு அத்தியாயங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பல விஷயங்கள் பூமி மற்றும் மனிதனின் இயல்பு பற்றிய பரிச்சயத்தைக் குறிக்கின்றன.

இவையும் இதுபோன்ற பல உண்மைகளும் தேவன் மட்டுமே அவர்களுக்குக் கொடுத்திருக்க முடியும் என்பதை உணர வழிவகுக்கிறது. தீர்க்கதரிசனமும் அதன் நிறைவேற்றமும் வேதாகமத்தின் தெய்வீக தோற்றத்திற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. இயேசு தனது கூற்றுகளுக்கு ஆதரவாக முன் சொல்லப்பட்ட தீர்க்கதரிசனத்தை மேற்கோள் காட்டினார் (லூக்கா 24: 25-27)

300 க்கும் மேற்பட்ட பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்கள் கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையிலும், புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்திலும் நிறைவேறியுள்ளன. ஏசாயா 52: 13-53: 12, மீகா 5: 2 போன்ற பகுதிகள் தற்செயலானவை அல்ல. இயேசுவின் சீஷர்கள் உயிர்த்தெழுதல், அற்புதங்கள் மற்றும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையின் பிற நிகழ்வுகள் பற்றி பொய்களை எழுதியதாக சிலர் கூறுகின்றனர்.
இயேசுவின் சமகாலத்தவர்கள் உயிருடன் இருந்தபோது, ​​கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையையும் மரணத்தையும் விவரிக்கும் பெரும்பாலான எழுத்துக்கள் புழக்கத்தில் இருந்தன. அவர்களில் யாரும் அதை மறுக்கவில்லை, இறைவனின் எதிரிகள் உட்பட. (மத் 28:10-14) லூக்காவின் நற்செய்தி தீவிர ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, ஒவ்வொரு விவரம், நிகழ்வு மற்றும் கலைப்பொருட்கள் பற்றியும் துல்லியமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் சுமார் 1,500 வருட காலப்பகுதியில் வெவ்வேறு எழுத்தாளர்களால் வேதாகம புத்தகங்கள் வெவ்வேறு காலங்களில் எழுதப்பட்டன. தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை படிப்படியாக வெளிப்படுத்தியதால் வேதத்தின் முழுமையான நியதி எழுத நீண்ட காலம் பிடித்தது. பெரும்பாலான அறிஞர்களின் கூற்றுப்படி, வேதத்தின் மிகப் பழமையான புத்தகம் யோபு புத்தகம் ஆக கருதப்படுகிறது. வேதாகம புத்தகங்கள் தொடர்ந்து எழுதப்படவில்லை. உதாரணமாக, பழைய ஏற்பாட்டின் கடைசி புத்தகமான மல்கியாவுக்கும், புதிய ஏற்பாட்டின் தொடக்கத்திற்கும் மத்தேயு நற்செய்தியுடன் 400 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன.

மத்தேயுவின் நற்செய்தி புதிய ஏற்பாட்டில் முதலிடத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தாலும், எழுதப்பட்ட முதல் புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகம் உண்மையில் கி.பி 44—49 இல் எழுதப்பட்ட யாக்கோபு நிருபம் என்று நம்பப்படுகிறது. புதிய ஏற்பாடு கி.பி 44 முதல் 90 அல்லது 95 வரை சுமார் 50 ஆண்டுகளில் எழுதப்பட்டது. ஒவ்வொரு எழுத்தாளரும் தனது குறிப்பிட்ட புத்தகத்தை எழுத எவ்வளவு நேரம் ஆனது என்பதை அறிய முடியாது. மோசே பழைய ஏற்பாட்டின் முதல் ஐந்து புத்தகங்களை சுமார் 40 ஆண்டுகளில் (கிமு 1445—1405) எழுதினார்.

எழுத்தாளர்களில் அரசர்கள் உண்டு, மீனவர்கள் உண்டு, போர்சேவகர் உண்டு, அரசாங்க அதிகாரிகள் உண்டு, இளவரசர்கள் உண்டு இப்படி பலதரப்பட்டவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள்.
ஒருவரை ஒருவர் பார்த்திராமலும் அறியாமலும் வேதத்தில் இருக்கும் எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் அதிகம். ஏறத்தாழ 40 எழுத்தாளர்கள் தனித்தனியே சுமார் 1500 ஆண்டு இடைவெளியில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் – எழுதப்பட்ட தகவல்களில் எந்த முரண்பாடும் இல்லாததால் – அவை அனைத்தையும் 2தீமோ 3:16ல் சொன்னது போல தேவ ஆவியானவரே எழுதினார் என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது.

ஆகவே நாம் வைத்திருப்பது 100-100 தேவனுடைய வார்த்தையே.

எடி ஜோயல் சில்ஸ்பி
கர்த்தருடைய வேலைக்காரன்,
கிறிஸ்துவின் சபை, கணியாகுளம்,
ஆசிரியர் – உலக வேதாகம பள்ளி

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

இன்று காலை வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடந்த சிறுபான்மையினர் குறைகேட்பு கூட்டத்தில் நேஷனல் க...
அலைபேசியின் சிணுங்கல் அதிகமாகிவிட்டது வித்யா'வின் பார்வை
இதோ ஆரோக்கியத்திற்கான நல் மருந்து
பிரசங்க குறிப்புகள் போதிக்கிறவர்
போதகர் பெவிஸ்டன் அவர்களுக்கு மலேசியாவிலுள்ள தமிழ் நிறுவனம் சர்வதேச விருது வழங்கி பாராட்டு
அமேசான் கிறிஸ்துமஸ் விற்பனை 2020 தொடங்கியது: ஸ்மார்ட்போன்கள், லேப்டாப்களுக்கு ஆஃபர்
யார் இந்த நிக்கொலாய் மதஸ்தர்?
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாட்டம்: கிறிஸ்துமஸ் ஸ்டார், குடில் பொருட்கள் விற்பனை தமிழகத்தில் சூடுபிடித்...
விசுவாசிகளின் பிரச்சனையில் யார் போய் நிற்பது?
கிறிஸ்துமஸ் தினத்தின்போது சர்ச்சில் இரவு வழிபாட்டுக்கு போலீஸ் அனுமதி பெற வேண்டும்: போலீஸ் கமிஷனர் மக...

Share this page with friends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *