தன்னம்பிக்கை பதிவு

Share this page with friends

அறிவியலும் ஆன்மீகமும் இணைந்த பதிவு… முதிர்ச்சியான பார்வையுடன் பார்க்க வேண்டிய பதிவு….

வாழ்த்துக்கள் பாஸ்டர்

ஒரு ஆரோக்கியமான ஆண் உடலுறவில் ஈடுபட்டவுடன் வெளியேறும் விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கை 400 மில்லியன் என்று அறிவியல் கூறுகிறது. எனவே விவாதத்தின் படி அந்த அளவு விந்தணுக்கள் ஒரு பெண்ணின் வயிற்றில் ஒரு இடத்தைக் கண்டால் 400 மில்லியன் குழந்தைகள் உருவாக்கப்படுவார்கள்!

இந்த 400 மில்லியன் # விந்து, தாயின் கருப்பை நோக்கி பைத்தியம் போல் ஓடும்போது 300-500 விந்து மட்டுமே உயிர்வாழ்கிறது.

மற்றும் மீதமுள்ள அணுக்கள் வழியில் சோர்வு அல்லது தோல்வியால் இறக்கின்றனர். இந்த 300-500 விந்தணுக்கள் கருமுட்டையை அடைய முடிந்தது. அவற்றில் ஒன்று மட்டுமே மிகவும் வலுவான விந்து, கருமுட்டையை உரமாக்குகிறது அல்லது கருமுட்டையில் ஒரு இடத்தைப் பிடிக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட விந்து நீங்கள் அல்லது நான் அல்லது நாம் அனைவரும்.

இந்த மாபெரும் போரைப் பற்றி நீங்கள் எப்போதாவது யோசித்திருக்கிறீர்களா?

  1. நீங்கள் ஓடியபோது “கண்கள், கைகள், கால்கள், தலை இல்லை, இருந்தும் நீங்கள் வெற்றி பெற்றீர்கள் .
  2. நீங்கள் ஓடியபோது ​​உங்களிடம் எந்தவிதமான சான்றிதழும் இல்லை,.உங்களுக்கு மூளை இல்லை, ஆனால் நீங்கள் வென்றீர்கள்.
  3. நீங்கள் ஓடும்போது உங்களுக்கு # கல்வி இல்லை, யாரும் உதவி செய்யவில்லை, ஆனால் நீங்கள் வென்றீர்கள்.
  4. நீங்கள் ஓடும்போது உங்களுக்கு ஒரு இலக்கு இருந்தது, நீங்கள் ஒரே மனதுடன் ஓடி அந்த இலக்கை இலக்காகக் கொண்டு, இறுதியில் நீங்கள் வென்றீர்கள்.
  • அதன் பிறகு, தாயின் வயிற்றில் பல # குழந்தைகள் இழக்கப்படுகின்றன. ஆனால் நீங்கள் இறந்துவிடவில்லை. நீங்கள் 10 முழு மாதங்களை முடித்துவிட்டீர்கள்.
  • பிறக்கும்போதே பல குழந்தைகள் இறக்கின்றன. ஆனால் நீங்கள் உயிர் பிழைத்தீர்கள்.
  • வாழ்க்கையின் முதல் 5 ஆண்டுகளில் பல குழந்தைகள் இறக்கின்றன. நீங்கள் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறீர்கள்.
  • பல குழந்தைகள் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டால் இறக்கின்றனர். உங்களுக்கு எதுவும் நடக்கவில்லை.
  • பலர் வளர்ந்து வரும் வழியில் உலகை விட்டு வெளியேறிவிட்டார்கள். நீங்கள் இன்னும் இருக்கிறீர்கள்.

மற்றும் இன்று ……

ஏதாவது நடக்கும்போது நீங்கள் பீதியடைகிறீர்கள், நீங்கள் விரக்தி அடைந்து விட்டதாக நினைக்கிறீர்கள் ஏன்? நீங்கள் ஏன் தோற்று விட்டதாக நினைக்கிறீர்கள்? நீங்கள் ஏன் நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டீர்கள்? இப்போது உங்களுக்கு நண்பர்கள், உடன்பிறப்புகள், படிப்பு சான்றிதழ்கள் எல்லாம் இருக்கிறது. கைகளும் கால்களும் உள்ளன. கல்வி இருக்கிறது. திட்டமிட மூளை இருக்கிறது. உதவி செய்ய மக்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் நீங்கள் நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டீர்கள். வாழ்க்கையின் முதல் நாளில் நீங்கள் கைவிடாதபோது. 400 மில்லியன் விந்தணுக்களுடன் மரணத்துடன் போராடி, எந்த உதவியும் இல்லாமல் தொடர்ச்சியாக ஓடுவதன் மூலம் தனியாக போட்டியில் வெற்றி அடைந்தீர்கள்.

ஏதாவது நடக்கும்போது ஏன் மனம் உடைக்கிறீர்கள் ??

நான் வாழ விரும்பவில்லை என்று ஏன் சொல்கிறீர்கள்?

நான் தோற்றேன் என்று ஏன் சொல்கிறீர்கள்?

இதுபோன்ற ஆயிரக்கணக்கான விஷயங்களை முன்னிலைப்படுத்த முடியும், ஆனால் நீங்கள் ஏன் விரக்தியடைகிறீர்கள்?

நீங்கள் ஆரம்பத்தில் வெற்றி அடைந்தீர்கள். இறுதியில் வெற்றி அடைவீர்கள். நடுவில் வெற்றி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு நேரம் கொடுங்கள். உங்களிடம் என்ன திறமை இருக்கிறது என்று நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்.

பாதுகாப்பாக இருங்கள்; மகிழ்ச்சியாக இருங்கள்.


Share this page with friends