good tips for young Pastors and preachers

கனத்திற்குரிய சுவிசேஷகர்கள் மற்றும் போதகர்களுக்கான சில ஆலோசனைகள்!

Share this page with friends

சபைகளில் ஆவிக்குரியக் கூட்டங்கள் மற்றும் சுவிசேஷக் கூட்டங்களில் பிரசங்கம்பண்ண அழைக்கப்படுகிற கனத்திற்குரிய சுவிசேஷகர்கள் மற்றும் போதகர்களுக்கான சில ஆலோசனைகள்!

? எங்கிருந்து அழைப்பு வந்தாலும் ஜெபித்து, தேவநடத்துதல் இருந்தால் மட்டும் ஒப்புக்கொள்ளுங்கள். இப்படி செய்வதால் அழைக்கிறவர்களோடு ஏற்படும் சில கசப்பான அனுபவங்களுக்குத் தப்பலாம். (கலாத்.6:6-11)

? பெரிய சபை, அதிக காணிக்கை என்பதற்காக தேவசித்தம் இல்லாவிட்டாலும் போவதும், சிறிய சபை, குறைந்த காணிக்கை என்பதற்காக தேவநடத்துதல் இருந்தும் போகத் தயங்குவதும் சரியல்ல. (1தெசலோ.2:3-5)

? ஒரு இடத்திற்கு ஊழியத்திற்குச் செல்ல ஒப்புக்கொண்டால், அதற்குப் பிறகு எவ்வளவு பெரிய இடத்திலிருந்து அழைப்பு வந்தாலும் ஒப்புக்கொள்ளாதீர்கள். இது உங்கள் நேர்மைக்கு தேவன் வைக்கும் சோதனையாக இருக்கலாம்!

? ஒருவர் கூட்டத்திற்கு கேட்கும் அதே தேதியில் வேறு யாருக்காவது தேதி கொடுத்திருக்கிறீர்களா இல்லையா என்று நன்கு யோசித்தப் பின்பே அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

? ஒப்புக்கொண்ட தேதியில் மாற்றம் செய்யவேண்டியிருந்தால், உடனடியாக உங்களை அழைத்த ஊழியரைத் தொடர்புகொண்டு அவருடைய ஒப்புதலோடு மாற்றிக்கொடுங்கள்.

? நீங்கள் ஒப்புக்கொண்ட அதே தேதியில் வேறு எங்காவது ஊழியத்திற்கோ அல்லது வேறு காரியாகவோ செல்ல வேண்டியிருந்தால், உங்களை அழைத்த ஊழியருக்கு பல நாட்களுக்கு முன்னதாகவே அதை தெரிவித்து, அவர் மகிழ்ச்சியாய் சம்மதித்தால் செல்லுங்கள்.

? உங்களை அழைத்திருப்போர் கூட்டத்தை ஆயத்தம் செய்துவிட்டப் பின்பு, வேறு இடத்திற்குப் பிரசங்கிக்கச் சென்றுவிட்டு, வர இயலவில்லை என்று திடீரென சொல்லும் அநியாயத்தை ஒருபோதும் செய்யாதீர்கள்!

? உங்கள் தேவைகள் சந்திக்கப்பட அல்ல. ஆத்துமாக்களின் தேவைகள் சந்திக்கப்படவே நீங்கள் தேவனால் அனுப்பப்படுகிறீர்கள். ஆகிலும் வேலையாட்களாகிய நீங்கள் கூலிக்கு பாத்திரவான்களாயிருக்கிறீர்கள்!
(லூக்கா 10:7, 1தீமோத்.5:18)

? “கூட்டத்திற்கு எத்தனைப்பேர் வருவார்கள்? ஔிஒலி அமைப்பு தரமாக இருக்குமா? எந்தமாதிரி இடத்தில் தங்கவைப்பீர்கள்? எந்தமாதிரி காரில் அழைத்துக்கொண்டுப் போவீர்கள்? எவ்வளவு காணிக்கைத் தருவீர்கள்” என்று அருவருப்பாக பேரம்பேசாதீர்கள்.
(2பேதுரு 2:13-16)

? “பத்தாயிரம்பேர் மத்தியில் பேசுகிற நான், பத்துபேர் கூடுகிற சபைக்கு வரமுடியாது” என்று முரண்டுபிடிக்காதீர்கள். இயேசுவே இரண்டு மூன்றுபேர் கூடுகிற இடத்திற்கு வருகிறதை மறந்துவிடாதீர்கள்.
(மத். 18:20)

? “ப்பிளைட்டில் டிக்கெட் போட்டுக்கொடுங்கள். ட்ரெயினில் ப்பர்ஸ்ட் ஏ.சி.கோச்சில் புக்பண்ணிக்கொடுங்கள். வால்வோ பஸ்ஸின் டிக்கெட் போடுங்கள்” என்று உங்கள் சுகபோகத்திற்காய், உங்களை அழைக்கிறவர்களை கஷ்டப்படுத்தாதீர்கள். (2தீமோத்.3:4) அவர்களே ஏற்பாடு செய்வார்களானால் மகிழ்ச்சியாய் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

? நீண்ட தொலைவில் இருக்கும் எளிய சபைக்கு உங்கள் வசதிக்காக காரில் சென்று, பெட்ரோல் செலவையோ, வாடகைக்காரானால் வாடகையையோ அவர்களின் தலையில் கட்டி, அவர்களுடய கழுத்தை அறுக்காதீர்கள்.
(1தெசலோ.2:9)

? கூட்டத்திற்கு செல்வதற்குமுன்பு அழைக்கிற சபையாரின் ஒழுங்குமுறைகளை தெரிந்துகொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு புதிதாக இருந்தாலும் வேதத்திற்கு விரோதமாயிராத அவர்களுடைய ஒழுங்குமுறைகளை நீங்கள் கடைபிடிப்பது தவறில்லை.
(1கொரிந்.10:33)

? நன்கு உபவாசித்து ஜெபித்து மிகுந்த பாரத்தோடும், ஆவியிலும் பலத்திலும் உறுதிபடுத்தப்பட்ட வசனத்தோடும் செல்லுங்கள்.
(அப்போ..6:4, 1கொரி.2:5)

? அழைக்கப்படுகிற இடத்தில் தாழ்ந்திருக்கவும், வாழ்ந்திருக்கவும்; திருப்தியாயிருக்கவும் பட்டினியாயிருக்கவும்; பரிபூரணமடையவும் குறைவுபடவும் ஆயத்தமாயிருங்கள்.
(பிலிப்.4:12) “அதுவேண்டும் இதுவேண்டும்” உங்கள் வசதிகேற்பக் கேட்டு, அழைத்தவர்களை இம்சைப்படுத்தாதீர்கள்!

? சினிமாக்காரர்களைப்போல சிகையலங்காரம் செய்துகொண்டு, கவர்ச்சியும் அருவருப்பும், அலங்கோலமுமான ஆடையணிந்துகொண்டு தேவஜனங்களின் முன்பாக நிற்காதீர்கள். நீங்கள் உலக ஆவி பிடித்தவன் இல்லை. தேவனுடைய ஊழியக்காரன்.

? சினிமா பாணியிலான பாடல், நடனம், இசை இவைகளால் சபையை கறைப்படுத்திவிடாதீர்கள். நீங்கள் ஜனங்களை பரவசப்படுத்தும் சினிமாக்காரன் இல்லை. பக்திவிருத்தியை உண்டாக்கும் ஊழியக்காரன்!
(எபேசி.4:12)

? எளிமையான மக்களின் மத்தியில் எளிமையான உடையுடுத்தி, எளிமையாகவும், தாழ்மையாகவும், அன்பாகவும் நடந்துகொள்ளுங்கள். ஒருவேளை உங்களை அழைத்திருக்கிற சபையார் ஆடம்பரப் பிரியரும், பந்தா பேர்வழிகளாயிருந்தாலும் நீங்கள் அவர்களுக்கு நல்ல மாதிரியை காண்பிக்கலாமே!
(மத்.5:3, 1தீமோத்.4:12)

? பிரசங்கப் பீடத்தை உங்களையும், உங்கள் குடும்பத்தையும், உங்கள் ஊழியத்தையும் பிரபலப்படுத்த துஷ்பிரயோகம் செய்யாதீர்கள்.
(2கொரிந்.4:5)

? உங்கள் புத்தகங்களையும், ஔிஒலி நாடாக்களையும் விற்பதிலும், உங்கள் ஊழியத்திறகு ஆதரவாளர்களைப் பிடிப்பதிலும் பிரசங்க நேரத்தை விழுங்கி விடாதீர்கள்.
(பிலிப்.2:21)

? பிரசங்கப்பீடத்தில் நீங்கள் வானத்திலிருந்து குதித்து வந்தவர்களைப்போலவும், உங்களை அழைத்திருக்கிற ஊழியரைவிட விசேஷித்த வல்லமைப் பெற்றவர்களைப்போலவும் நடிக்காதீர்கள். (2தீமோத்.3:2)

? ஜனங்கள் மத்தியில் உங்களை விசேஷமானவர்களாய் காண்பிக்க பொய் சொப்பனங்களையும், தீர்க்கதரிசனங்களையும் அள்ளிவிட்டு, கூட்டத்தில் இல்லாதவர்களையெல்லாம் பேர்சொல்லி கூப்பிட்டுக்கொண்டிருக்காதீர்கள். (யூதா 1:8-10)

? தேவனையும் அவருடைய வார்த்தையையும் பிரஸ்தாபப்படுத்தவே நீங்கள் ஜனங்களின் முன்பாக நிற்கிறீர்கள். எனவே, உங்களை மறைத்து தேவனையும் அவருடைய வார்த்தையையும் வெளிப்படுத்துங்கள். (யோவான் 3:30, கலாத்.2:20)

? தேவவசனத்தைக் கலப்பாய்ப் பேசாமல், துப்புரவாகவும், தேவனால் அருளப்பட்டபிரகாரமாகவும், கிறிஸ்துவுக்குள் தேவசந்நிதியில் பேசுங்கள்.
(2கொரிந்.2:17)

? உங்கள் துராசையையும், பொருளாசையையும் வெளிப்படுத்தும் இடமாக பிரசங்கப்பீடத்தை பயன்படுத்தாமலும், மனுஷருக்குப் பிரியமுண்டாகப் பேசாமலும் இருந்து,
சுவிசேஷத்தை உங்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கத்தக்கதாய், தேவன் உங்களை உத்தமரென்றெண்ணினபடியே, உங்கள் இருதயங்களைச் சோதித்தறிகிற தேவனுக்கே பிரியமுண்டாகப் பேசுங்கள்.
(1தெசலோ. 2:3-5)

? வேறொரு கொள்கையை பின்பற்றும் சபைக்கு நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருந்தால் உங்கள் சபைப்பிரிவின் கொள்கையை பிரசங்கத்தில் திணிக்காமல், சத்தியத்தை மட்டுமே பேசுங்கள்.
(தீத்து 2:1,8)

? உங்கள் ஊழியத்தின் முடிவில்: ஜனங்கள் இனிக் குழந்தைகளாயிராமல், மனுஷருடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதற்கேதுவான தந்திரமுமுள்ள போதகமாகிய பலவித காற்றினாலே அலைகளைப்போல அடிபட்டு அலைகிறவர்களாயிராமல், அன்புடன் சத்தியத்தைக் கைக்கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலேயும், வளருகிறவர்களாயிருக்கும்படியாக தங்களை ஒப்புக்கொடுத்திருக்கவேண்டியது அவசியம்!
(எபேசி.4:1415)

? பிரசங்கத்தில் உங்களை அழைத்திருக்கிற ஊழியரையும், அவருடைய ஊழியத்தையும் ஜனங்கள் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் தாக்கி பிரசங்கியாதபடிக்கு கவனமாக இருங்கள். அது சபையில் இடறலை உண்டாக்கிவிடும்!
(1கொரிந்.10:33)

? உங்களை அழைத்திருக்கிற ஊழியரின் ஊழிய வளர்ச்சிக்கு தடையாகவும், சபையாருக்கு இடறலாகவும் அவரிடம் தகாத காரியத்தை எதையாகிலும் கண்டால், அவரிடம் தனிமையில் அன்புடனும், மரியாதையுடனும் எடுத்துச் சொல்லுங்கள். தெய்வபயமுள்ள ஊழியர் கேட்டுக்கொள்வார். (கலாத்.6:1)

? நல்ல சாட்சியும், சத்தியமும், அனுபவமும் உள்ள மூத்த ஊழியர் நடத்தும் சபைக்கு ஊழிஞ்செய்ய சென்றிருந்தால், அவரிடம் அநேகக் காரியங்களை கற்றுக்கொண்டு வாருங்கள்!

? விசுவாசிகளைக்குறித்து ஊழியக்காரர் சொன்ன குறைகளையும், ஊழியக்காரரைக்குறித்து விசுவாசிகளிடம் கேள்விப்பட்ட குறைகளையும் மனதில் வைத்துக்கொண்டு, ஆவியினால் ஏவப்படாமல், மாம்சீக வைராக்கியத்தில் அடித்து நொறுக்கிவிடாதீர்கள். சபையில் அது ஏற்படுத்தும் சேதம் அதிகமாயிருக்கும்! சபையை பாழாக்க அல்ல, பண்படுத்தவே நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்!
(2கொரிந்.10:8, 13:10)

? உங்களைப் பிரபலப்படுத்திக்கொள்ள, நீங்கள் ஜெபிக்கும்போது பேய்கள் ஆடும், ஓடும் காட்சிகளை படம்பிடிக்கும் அருவருப்பான காரியத்தை செய்யாதீர்கள்.
(லூக்கா 10:17,20)

? விசுவாசிகளுக்காய் ஜெபிக்கும்படி உங்களை அழைத்த ஊழியர் கேட்டுக்கொள்ளும்வரை பொறுமைகாருங்கள். கேட்டுக்கொள்ளாவிட்டால் வருத்தப்படாமல் ஓய்வெடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நாம் அப்பிரயோஜனமான ஊழியராயிருக்கிறபடியினால் அதை கௌரவ குறைவாக எண்ணவேண்டியதில்லை. (லூக்கா 17:10)

? உங்களிடம் ஜெபித்துக்கொள்ளும் விசுவாசிகள் உங்களுக்குக் கொடு்க்கும் காணிக்கைகளைக்குறித்து சபையின் போதகருக்கு கணக்குக் கொடுக்கவேண்டும் என்கிற வேதசட்டம் இல்லாவிடினும், அதை அவருக்கு தெரியப்படுத்தவும், கூடுமானால் அவரிடம் கொடுத்துவிடவும் செய்யலாம். இப்படிச் செய்கிறதினால் உங்களைகுறித்து ஊழியருக்கு தவறான எண்ணம் உண்டாவதை தவிர்க்கலாம்.
தங்களுக்காய் ஜெபிக்கிற ஒரு தேவஊழியனுக்கு ஜனங்கள் காணிக்கைக் கொடுப்பதில் என்ன தவறு இருக்கிறது என்று எண்ணுகிற தயாள சிந்தையுள்ள சில ஊழியர்கள் அதை தவறாக எடுத்துக்கொள்ளாததோடு, பிரசங்கியார் காணிக்கையை தங்களிடம் கொடுத்தாலும் வங்க மறுப்பதும் உண்டு! (மத்.20:15)

? விசுவாசிகள் எவராகிலும் உங்களை தங்கள் வீட்டுக்கு ஜெபிக்க வரும்படி அழைத்தால், அவர்களுடைய ஊழியரிடம் அதைத் தெரியப்படுத்தும்படி கூறுங்கள். ஊழியக்காரரோடு சென்று ஜெபித்துவருவதுதான் ஏற்றது. உங்களை அழைத்த ஊழியரோடு உங்கள் சிநேகம் நிலைக்க இப்படி செய்கிறது நல்லது. (எபிரே.13:1)

? விசுவாசிகளில் எவராகிலும் உங்களிடம் அலைபேசி எண்ணைக் கேட்டால், “உங்கள் ஊழியரிடம் இருக்கிறது பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் “ என்று அன்பாய் சொல்லிவிடுங்கள்.
விசுவாசிகளின் ஐயக்கியத்தைவிட உங்களுக்கு ஊழியரின் ஐக்கியமே முக்கியம்!
(2கொரிந்.2:18)

? கூட்டத்தின் முடிவில் எளிய சபையாரிடம் “இவ்வளவு காணிக்கை கொடுத்தே ஆகவேண்டும்” என்று நிற்காதீர்கள். உண்மையிலேயேகஷ்டப்படுகிற ஊழியராக இருந்தால், உங்களால் இயன்ற உதவியை செய்துவிட்டு வருங்கள்.
(2கொரிந்.12:15)

? உங்களை அழைத்த ஊழியர் வசதியானவராயிருந்தும் பிசிணித்தனமாய் கொடுத்த காணிக்கையைக்குறித்து கவலைப்படாதீர்கள். “இனி இவர் அழைத்தால் வரவேக்கூடாது” என்று முடிவுசெய்துவிடாதீர்கள். அவர் அளக்கிற அளவின்படியே கர்த்தர் அவருக்கும் அளப்பார். ஆனால் உங்கள் வேலைக்கான கூலியை தேவன் எவரைக்கொண்டாகிலும் உங்களுக்கு நிச்சயம் கொடுப்பார்!
(பிலிப்.4:10,16-18)

? விசுவாசியின் வீட்டில் நீங்கள் தங்கவைக்கப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் உங்கள் ஸ்தலத்திற்கு திரும்பியப்பின்பு, நீங்கள் சுகமாய் வந்து சேர்ந்ததை அவர்களுக்கு தெரிவிப்பதோடு, நன்றியையும் தெரிவித்துக்கொள்ளுங்கள். அதற்குப்பின்பு அவர்களை தொடர்புகொள்வதைத் தவிர்த்து, அவர்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள்.
(கொலோ.3:15)

? உங்கள் ஊழியத்தின் மூலம் உண்டான எல்லா கனத்தையும் மகிமையையும் உங்களை அழைத்த, பயன்படுத்தின தேவனுக்கே செலுத்துங்கள்!
(1பேதுரு 4:11)

? பின்பு எப்போதாவது நீங்கள் ஊழியஞ்செய்ய சென்ற ஊரின் வழியே செல்லநேர்ந்தால், விசுவாசியின் வீட்டில் தங்காமல், உங்களை அழைத்திருந்த ஊழியரின் வீட்டில் தங்கி இளைப்பாறி செல்லலாம். ஊழியக்காரருக்குத் தெரியாமல் விசுவாசியின் வீட்டிற்குச் செல்லுகிறது முறையல்ல.
(அப்.21:8-10)

?? ஆரோக்கியமான ஊழியத்தை செய்ய ஆசிக்கிற உங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாராக!!

  • தேவனுடைய ஊழியன்….

க. காட்சன் வின்சென்ட்.
[மகிமையின் ஊழியம்]
9488069317??‍⚖ சபைகளில் ஆவிக்குரியக் கூட்டங்கள் மற்றும் சுவிசேஷக் கூட்டங்களில் பிரசங்கம்பண்ண அழைக்கப்படுகிற கனத்திற்குரிய சுவிசேஷகர்கள் மற்றும் போதகர்களுக்கான சில ஆலோசனைகள்!

? எங்கிருந்து அழைப்பு வந்தாலும் ஜெபித்து, தேவநடத்துதல் இருந்தால் மட்டும் ஒப்புக்கொள்ளுங்கள். இப்படி செய்வதால் அழைக்கிறவர்களோடு ஏற்படும் சில கசப்பான அனுபவங்களுக்குத் தப்பலாம்.
(கலாத்.6:6-11)

? பெரிய சபை, அதிக காணிக்கை என்பதற்காக தேவசித்தம் இல்லாவிட்டாலும் போவதும், சிறிய சபை, குறைந்த காணிக்கை என்பதற்காக தேவநடத்துதல் இருந்தும் போகத் தயங்குவதும் சரியல்ல.
(1தெசலோ.2:3-5)

? ஒரு இடத்திற்கு ஊழியத்திற்குச் செல்ல ஒப்புக்கொண்டால், அதற்குப் பிறகு எவ்வளவு பெரிய இடத்திலிருந்து அழைப்பு வந்தாலும் ஒப்புக்கொள்ளாதீர்கள். இது உங்கள் நேர்மைக்கு தேவன் வைக்கும் சோதனையாக இருக்கலாம்!

? ஒருவர் கூட்டத்திற்கு கேட்கும் அதே தேதியில் வேறு யாருக்காவது தேதி கொடுத்திருக்கிறீர்களா இல்லையா என்று நன்கு யோசித்தப் பின்பே அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

? ஒப்புக்கொண்ட தேதியில் மாற்றம் செய்யவேண்டியிருந்தால், உடனடியாக உங்களை அழைத்த ஊழியரைத் தொடர்புகொண்டு அவருடைய ஒப்புதலோடு மாற்றிக்கொடுங்கள்.

? நீங்கள் ஒப்புக்கொண்ட அதே தேதியில் வேறு எங்காவது ஊழியத்திற்கோ அல்லது வேறு காரியாகவோ செல்லவேண்டியிருந்தால், உங்களை அழைத்த ஊழியருக்கு பல நாட்களுக்கு முன்னதாகவே அதை தெரிவித்து, அவர் மகிழ்ச்சியாய் சம்மதித்தால் செல்லுங்கள்.

? உங்களை அழைத்திருப்போர் கூட்டத்தை ஆயத்தம் செய்துவிட்டப் பின்பு, வேறு இடத்திற்குப் பிரசங்கிக்கச் சென்றுவிட்டு, வர இயலவில்லை என்று திடீரென சொல்லும் அநியாயத்தை ஒருபோதும் செய்யாதீர்கள்!

? உங்கள் தேவைகள் சந்திக்கப்பட அல்ல. ஆத்துமாக்களின் தேவைகள் சந்திக்கப்படவே நீங்கள் தேவனால் அனுப்பப்படுகிறீர்கள். ஆகிலும் வேலையாட்களாகிய நீங்கள் கூலிக்கு பாத்திரவான்களாயிருக்கிறீர்கள்!
(லூக்கா 10:7, 1தீமோத்.5:18)

? “கூட்டத்திற்கு எத்தனைப்பேர் வருவார்கள்? ஔிஒலி அமைப்பு தரமாக இருக்குமா? எந்தமாதிரி இடத்தில் தங்கவைப்பீர்கள்? எந்தமாதிரி காரில் அழைத்துக்கொண்டுப் போவீர்கள்? எவ்வளவு காணிக்கைத் தருவீர்கள்” என்று அருவருப்பாக பேரம்பேசாதீர்கள்.
(2பேதுரு 2:13-16)

? “பத்தாயிரம்பேர் மத்தியில் பேசுகிற நான், பத்துபேர் கூடுகிற சபைக்கு வரமுடியாது” என்று முரண்டுபிடிக்காதீர்கள். இயேசுவே இரண்டு மூன்றுபேர் கூடுகிற இடத்திற்கு வருகிறதை மறந்துவிடாதீர்கள்.
(மத். 18:20)

? “ப்பிளைட்டில் டிக்கெட் போட்டுக்கொடுங்கள். ட்ரெயினில் ப்பர்ஸ்ட் ஏ.சி.கோச்சில் புக்பண்ணிக்கொடுங்கள். வால்வோ பஸ்ஸின் டிக்கெட் போடுங்கள்” என்று உங்கள் சுகபோகத்திற்காய், உங்களை அழைக்கிறவர்களை கஷ்டப்படுத்தாதீர்கள். (2தீமோத்.3:4)
அவர்களே ஏற்பாடு செய்வார்களானால் மகிழ்ச்சியாய் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

? நீண்ட தொலைவில் இருக்கும் எளிய சபைக்கு உங்கள் வசதிக்காக காரில் சென்று, பெட்ரோல் செலவையோ, வாடகைக்காரானால் வாடகையையோ அவர்களின் தலையில் கட்டி, அவர்களுடய கழுத்தை அறுக்காதீர்கள்.
(1தெசலோ.2:9)

? கூட்டத்திற்கு செல்வதற்குமுன்பு அழைக்கிற சபையாரின் ஒழுங்குமுறைகளை தெரிந்துகொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு புதிதாக இருந்தாலும் வேதத்திற்கு விரோதமாயிராத அவர்களுடைய ஒழுங்குமுறைகளை நீங்கள் கடைபிடிப்பது தவறில்லை.
(1கொரிந்.10:33)

? நன்கு உபவாசித்து ஜெபித்து மிகுந்த பாரத்தோடும், ஆவியிலும் பலத்திலும் உறுதிபடுத்தப்பட்ட வசனத்தோடும் செல்லுங்கள்.
(அப்போ..6:4, 1கொரி.2:5)

? அழைக்கப்படுகிற இடத்தில் தாழ்ந்திருக்கவும், வாழ்ந்திருக்கவும்; திருப்தியாயிருக்கவும் பட்டினியாயிருக்கவும்; பரிபூரணமடையவும் குறைவுபடவும் ஆயத்தமாயிருங்கள்.
(பிலிப்.4:12) “அதுவேண்டும் இதுவேண்டும்” உங்கள் வசதிகேற்பக் கேட்டு, அழைத்தவர்களை இம்சைப்படுத்தாதீர்கள்!

? சினிமாக்காரர்களைப்போல சிகையலங்காரம் செய்துகொண்டு, கவர்ச்சியும் அருவருப்பும், அலங்கோலமுமான ஆடையணிந்துகொண்டு தேவஜனங்களின் முன்பாக நிற்காதீர்கள். நீங்கள் உலக ஆவி பிடித்தவன் இல்லை. தேவனுடைய ஊழியக்காரன்.

? சினிமா பாணியிலான பாடல், நடனம், இசை இவைகளால் சபையை கறைப்படுத்திவிடாதீர்கள். நீங்கள் ஜனங்களை பரவசப்படுத்தும் சினிமாக்காரன் இல்லை. பக்திவிருத்தியை உண்டாக்கும் ஊழியக்காரன்!
(எபேசி.4:12)

? எளிமையான மக்களின் மத்தியில் எளிமையான உடையுடுத்தி, எளிமையாகவும், தாழ்மையாகவும், அன்பாகவும் நடந்துகொள்ளுங்கள். ஒருவேளை உங்களை அழைத்திருக்கிற சபையார் ஆடம்பரப் பிரியரும், பந்தா பேர்வழிகளாயிருந்தாலும் நீங்கள் அவர்களுக்கு நல்ல மாதிரியை காண்பிக்கலாமே!
(மத்.5:3, 1தீமோத்.4:12)

? பிரசங்கப் பீடத்தை உங்களையும், உங்கள் குடும்பத்தையும், உங்கள் ஊழியத்தையும் பிரபலப்படுத்த துஷ்பிரயோகம் செய்யாதீர்கள்.
(2கொரிந்.4:5)

? உங்கள் புத்தகங்களையும், ஔிஒலி நாடாக்களையும் விற்பதிலும், உங்கள் ஊழியத்திறகு ஆதரவாளர்களைப் பிடிப்பதிலும்
பிரசங்க நேரத்தை விழுங்கிவிடாதீர்கள்.
(பிலிப்.2:21)

? பிரசங்கப்பீடத்தில் நீங்கள் வானத்திலிருந்து குதித்துவந்தவர்களைப்போலவும், உங்களை அழைத்திருக்கிற ஊழியரைவிட விசேஷித்த வல்லமைப் பெற்றவர்களைப்போலவும் நடிக்காதீர்கள்.
(2தீமோத்.3:2)

? ஜனங்கள் மத்தியில் உங்களை விசேஷமானவர்களாய் காண்பிக்க பொய் சொப்பனங்களையும், தீர்க்கதரிசனங்களையும் அள்ளிவிட்டு, கூட்டத்தில் இல்லாதவர்களையெல்லாம் பேர்சொல்லி கூப்பிட்டுக்கொண்டிருக்காதீர்கள்.
(யூதா 1:8-10)

? தேவனையும் அவருடைய வார்த்தையையும் பிரஸ்தாபப்படுத்தவே நீங்கள் ஜனங்களின் முன்பாக நிற்கிறீர்கள். எனவே, உங்களை மறைத்து தேவனையும் அவருடைய வார்த்தையையும் வெளிப்படுத்துங்கள். (யோவான் 3:30, கலாத்.2:20)

? தேவவசனத்தைக் கலப்பாய்ப் பேசாமல், துப்புரவாகவும், தேவனால் அருளப்பட்டபிரகாரமாகவும், கிறிஸ்துவுக்குள் தேவசந்நிதியில் பேசுங்கள்.
(2கொரிந்.2:17)

? உங்கள் துராசையையும், பொருளாசையையும் வெளிப்படுத்தும் இடமாக பிரசங்கப்பீடத்தை பயன்படுத்தாமலும், மனுஷருக்குப் பிரியமுண்டாகப் பேசாமலும் இருந்து,
சுவிசேஷத்தை உங்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கத்தக்கதாய், தேவன் உங்களை உத்தமரென்றெண்ணினபடியே, உங்கள் இருதயங்களைச் சோதித்தறிகிற தேவனுக்கே பிரியமுண்டாகப் பேசுங்கள்.
(1தெசலோ. 2:3-5)

? வேறொரு கொள்கையை பின்பற்றும் சபைக்கு நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருந்தால் உங்கள் சபைப்பிரிவின் கொள்கையை பிரசங்கத்தில் திணிக்காமல், சத்தியத்தை மட்டுமே பேசுங்கள்.
(தீத்து 2:1,8)

? உங்கள் ஊழியத்தின் முடிவில்: ஜனங்கள் இனிக் குழந்தைகளாயிராமல், மனுஷருடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதற்கேதுவான தந்திரமுமுள்ள போதகமாகிய பலவித காற்றினாலே அலைகளைப்போல அடிபட்டு அலைகிறவர்களாயிராமல், அன்புடன் சத்தியத்தைக் கைக்கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலேயும், வளருகிறவர்களாயிருக்கும்படியாக தங்களை ஒப்புக்கொடுத்திருக்கவேண்டியது அவசியம்!
(எபேசி.4:1415)

? பிரசங்கத்தில் உங்களை அழைத்திருக்கிற ஊழியரையும், அவருடைய ஊழியத்தையும் ஜனங்கள் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் தாக்கி பிரசங்கியாதபடிக்கு கவனமாக இருங்கள். அது சபையில் இடறலை உண்டாக்கிவிடும்!
(1கொரிந்.10:33)

? உங்களை அழைத்திருக்கிற ஊழியரின் ஊழிய வளர்ச்சிக்கு தடையாகவும், சபையாருக்கு இடறலாகவும் அவரிடம் தகாத காரியத்தை எதையாகிலும் கண்டால், அவரிடம் தனிமையில் அன்புடனும், மரியாதையுடனும் எடுத்துச் சொல்லுங்கள். தெய்வபயமுள்ள ஊழியர் கேட்டுக்கொள்வார். (கலாத்.6:1)

? நல்ல சாட்சியும், சத்தியமும், அனுபவமும் உள்ள மூத்த ஊழியர் நடத்தும் சபைக்கு ஊழிஞ்செய்ய சென்றிருந்தால், அவரிடம் அநேகக் காரியங்களை கற்றுக்கொண்டு வாருங்கள்!

? விசுவாசிகளைக்குறித்து ஊழியக்காரர் சொன்ன குறைகளையும், ஊழியக்காரரைக்குறித்து விசுவாசிகளிடம் கேள்விப்பட்ட குறைகளையும் மனதில் வைத்துக்கொண்டு, ஆவியினால் ஏவப்படாமல், மாம்சீக வைராக்கியத்தில் அடித்து நொறுக்கிவிடாதீர்கள். சபையில் அது ஏற்படுத்தும் சேதம் அதிகமாயிருக்கும்! சபையை பாழாக்க அல்ல, பண்படுத்தவே நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்!
(2கொரிந்.10:8, 13:10)

? உங்களைப் பிரபலப்படுத்திக்கொள்ள, நீங்கள் ஜெபிக்கும்போது பேய்கள் ஆடும், ஓடும் காட்சிகளை படம்பிடிக்கும் அருவருப்பான காரியத்தை செய்யாதீர்கள்.
(லூக்கா 10:17,20)

? விசுவாசிகளுக்காய் ஜெபிக்கும்படி உங்களை அழைத்த ஊழியர் கேட்டுக்கொள்ளும்வரை பொறுமைகாருங்கள். கேட்டுக்கொள்ளாவிட்டால் வருத்தப்படாமல் ஓய்வெடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நாம் அப்பிரயோஜனமான ஊழியராயிருக்கிறபடியினால் அதை கௌரவ குறைவாக எண்ணவேண்டியதில்லை. (லூக்கா 17:10)

? உங்களிடம் ஜெபித்துக்கொள்ளும் விசுவாசிகள் உங்களுக்குக் கொடு்க்கும் காணிக்கைகளைக்குறித்து சபையின் போதகருக்கு கணக்குக் கொடுக்கவேண்டும் என்கிற வேதசட்டம் இல்லாவிடினும், அதை அவருக்கு தெரியப்படுத்தவும், கூடுமானால் அவரிடம் கொடுத்துவிடவும் செய்யலாம். இப்படிச் செய்கிறதினால் உங்களைகுறித்து ஊழியருக்கு தவறான எண்ணம் உண்டாவதை தவிர்க்கலாம்.
தங்களுக்காய் ஜெபிக்கிற ஒரு தேவஊழியனுக்கு ஜனங்கள் காணிக்கைக் கொடுப்பதில் என்ன தவறு இருக்கிறது என்று எண்ணுகிற தயாள சிந்தையுள்ள சில ஊழியர்கள் அதை தவறாக எடுத்துக்கொள்ளாததோடு, பிரசங்கியார் காணிக்கையை தங்களிடம் கொடுத்தாலும் வங்க மறுப்பதும் உண்டு! (மத்.20:15)

? விசுவாசிகள் எவராகிலும் உங்களை தங்கள் வீட்டுக்கு ஜெபிக்க வரும்படி அழைத்தால், அவர்களுடைய ஊழியரிடம் அதைத் தெரியப்படுத்தும்படி கூறுங்கள். ஊழியக்காரரோடு சென்று ஜெபித்துவருவதுதான் ஏற்றது. உங்களை அழைத்த ஊழியரோடு உங்கள் சிநேகம் நிலைக்க இப்படி செய்கிறது நல்லது. (எபிரே.13:1)

? விசுவாசிகளில் எவராகிலும் உங்களிடம் அலைபேசி எண்ணைக் கேட்டால், “உங்கள் ஊழியரிடம் இருக்கிறது பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் “ என்று அன்பாய் சொல்லிவிடுங்கள்.
விசுவாசிகளின் ஐயக்கியத்தைவிட உங்களுக்கு ஊழியரின் ஐக்கியமே முக்கியம்!
(2கொரிந்.2:18)

? கூட்டத்தின் முடிவில் எளிய சபையாரிடம் “இவ்வளவு காணிக்கை கொடுத்தே ஆகவேண்டும்” என்று நிற்காதீர்கள். உண்மையிலேயேகஷ்டப்படுகிற ஊழியராக இருந்தால், உங்களால் இயன்ற உதவியை செய்துவிட்டு வருங்கள்.
(2கொரிந்.12:15)

? உங்களை அழைத்த ஊழியர் வசதியானவராயிருந்தும் பிசிணித்தனமாய் கொடுத்த காணிக்கையைக்குறித்து கவலைப்படாதீர்கள். “இனி இவர் அழைத்தால் வரவேக்கூடாது” என்று முடிவுசெய்துவிடாதீர்கள். அவர் அளக்கிற அளவின்படியே கர்த்தர் அவருக்கும் அளப்பார். ஆனால் உங்கள் வேலைக்கான கூலியை தேவன் எவரைக்கொண்டாகிலும் உங்களுக்கு நிச்சயம் கொடுப்பார்!
(பிலிப்.4:10,16-18)

? விசுவாசியின் வீட்டில் நீங்கள் தங்கவைக்கப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் உங்கள் ஸ்தலத்திற்கு திரும்பியப்பின்பு, நீங்கள் சுகமாய் வந்து சேர்ந்ததை அவர்களுக்கு தெரிவிப்பதோடு, நன்றியையும் தெரிவித்துக்கொள்ளுங்கள். அதற்குப்பின்பு அவர்களை தொடர்புகொள்வதைத் தவிர்த்து, அவர்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள்.
(கொலோ.3:15)

? உங்கள் ஊழியத்தின் மூலம் உண்டான எல்லா கனத்தையும் மகிமையையும் உங்களை அழைத்த, பயன்படுத்தின தேவனுக்கே செலுத்துங்கள்!
(1பேதுரு 4:11)

? பின்பு எப்போதாவது நீங்கள் ஊழியஞ்செய்ய சென்ற ஊரின் வழியே செல்லநேர்ந்தால், விசுவாசியின் வீட்டில் தங்காமல், உங்களை அழைத்திருந்த ஊழியரின் வீட்டில் தங்கி இளைப்பாறி செல்லலாம். ஊழியக்காரருக்குத் தெரியாமல் விசுவாசியின் வீட்டிற்குச் செல்லுகிறது முறையல்ல.
(அப்.21:8-10)

?? ஆரோக்கியமான ஊழியத்தை செய்ய ஆசிக்கிற உங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பாராக!!

க. காட்சன் வின்சென்ட்
[மகிமையின் ஊழியம்]


Share this page with friends