நிச்சயமாக நம்மை பெருகப் பண்ணும் கர்த்தர்

Share this page with friends

நிச்சயமாக நம்மை பெருகப் பண்ணும் கர்த்தர்

எபிரேயர் 6:14   –   நிச்சயமாக நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து, உன்னைப் பெருகவே பெருகப்பண்ணுவேன் என்றார்.

1.மகிழ்ச்சியை பெருகப் பண்ணுவார் (தேவசமுகத்தில் இருக்கும் போது)

ஏசாயா 9:3   –   அந்த ஜாதியைத் திரளாக்கி, அதற்கு மகிழ்ச்சியைப் பெருகப்பண்ணினீர், அறுப்பில் மகிழ்கிறதுபோலவும், கொள்ளையைப் பங்கிட்டுக்கொள்ளுகையில் களிகூருகிறதுபோலவும், உமக்குமுன்பாக மகிழுகிறார்கள்.

2.கிருபையை பெருக பண்ணுவார் (நம்மை தாழ்த்தும் போது)

எபேசியர் 1:8   –   அந்தக் கிருபையை அவர் சகல ஞானத்தோடும் புத்தியோடும் எங்களிடத்தில் பெருகப்பண்ணினார்.

3. பெலன் இழந்தவனுக்கு பெலத்தையும் , சத்துவத்தை பெருகப்பண்ணுகிறார்(அவர் பாதத்தில் சரணடைய வேண்டும்.)

ஏசாயா 40:29   –   சோர்ந்துபோகிறவனுக்கு அவர்பெலன் கொடுத்து, சத்துவமில்லாதவனுக்குச் சத்துவத்தைப் பெருகப்பண்ணுகிறார்.

4. நிதியின் விளைச்சலின் விதையை பெருகப் பண்ணுவார் (இதற்க்கு கடினாமய் உழைத்து விதை விதைக்க வேண்டும்.)

2 கொரிந்தியர் 9:10    –    விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும், புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்தையும் அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு விதையை அளித்து, அதைப் பெருகப்பண்ணி, உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்கச்செய்வார்.

5.மனிதரைப் பெருகப்பண்ணுவேன் (இதற்க்கு நாம் எப்போதும் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும்)

எசேக்கியேல் 36:37     –    கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்காக நான் இதை அநுக்கிரகஞ்செய்யும்படி அவர்கள் என்னிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணவேண்டும், மந்தை பெருகுகிறதுபோல் அவர்களில் மனிதரைப் பெருகப்பண்ணுவேன்.

Message by
Pr.J.A.Devakar . DD
(ODISHA MISSIONARY)
IMFM CHURCH

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

பிரசங்க குறிப்பு: ஏழு சிங்காசனங்கள்
God sees you - Christian Quotes
இயேசுவை சந்தித்த மனிதனின் வாழ்வில் உண்டாகும் விளைவுகள்.
நோக்கம் சிதைக்கப்படும்போது அன்பின் வடிவமான ஏசுநாதரே கோபப்பட்டார்! - டி.டி.வி தினகரன்
படிப்படியாக மதுக்கடைகள் மூடப்படும் - முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்
இந்த தேர்தலில் ஓட்டு போடும் போது, சங்கீதம் 74 ஐ படித்து விட்டு, ஜெபித்த பின்னர் தேவ சித்தம் செய்ய உங...
சபை ஒரு வணிக நிலையமாக மாறும்போது?
விவசாயிகளை பாதுகாக்க பொங்கல் திருநாளில் உறுதி ஏற்போம் என உலக தமிழ் கிறிஸ்தவர்கள் சம்மேளனம் தலைமை செய...
குறை குடம் கூத்தாடும்
கெத்சமெனேயில் பட்ட பாடுகள் ஒரு அறிவியல் அலசல் - புனித வெள்ளி

Share this page with friends