அக்கரைச் சீமையிலே ….!

பாஸ்டர் S. விக்டர் ஜெயபால்போதகர் /எழுத்தாளர் ‘’அக்கரைச் சீமையிலே ஆடுதம்மா எம் மனசு, கற்பனைக் குதிரையின் காலொடிந்து போனதினால், கடக்க முடியாமல் கடலில் விழுந்தேனம்மா’’! எப்போதோ கேட்ட ஒரு நாடோடிப் பாடல் இது. இன்று மக்கள் மத்தியில் இது ஒரு அக்கறையான … Read More