சுவிசேஷ ஊழியம் செய்யும் சுவிசேஷகர்கள் மற்றும் சுவிசேஷ ஸ்தாபனங்களுக்கு ஒரு கடிதம்..

சுவிசேஷ ஊழியம் செய்யும் அநேக சுவிசேஷகர்கள் நாங்கள் சபைகளை ஆரம்பிக்கமாட்டோம் சுவிசேஷம் அறிவிப்பதே எங்கள் ஊழியம் என்று சுவிசேஷ ஊழியம் செய்வது மகிழ்ச்சியே… சுவிசேஷகர்களுக்கு சுவிசேஷத்தினால் பிழைப்பு நிச்சயமாக உண்டு பரலோகம் அவர்கள் தேவைகளை நிச்சயமாக சந்திக்கும் என்பதில் எள்ளளவும் சந்தேகம் … Read More

ஆங்கில போதகர் ஒருவர் ரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு ஒரு கடிதம்

ஒருமுறை ஆங்கில போதகர் ஒருவர், இந்தியாவில் நற்செய்திப் பணி செய்வதற்கு மிகுந்த ஆவல் கொண்டார். எனவே அவர் இந்திய நாட்டிலுள்ள ரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி ஆலோசனை கேட்டார். அப்பொழுது அவர் பின்வருமாறு பதில் எழுதினார். எங்கள் தேசத்தில் கிறிஸ்துவின் … Read More