பரிபூரணமானவைகள் : பிரசங்க குறிப்புகள்

பிரசங்க குறிப்பு: “பரிபூரணமானவைகள்” அப்பொழுது உனக்கு நன்மை உண்டாகும்படிஉன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் கைகள் செய்யும் எல்லா வேலைகளிலும், உன் கர்ப்பத்தின் கனியிலும், உன் மிருக ஜீவனின் பலனிலும் உன் நிலத்தின் கனியிலும் உனக்குப் பரிபூரணமுண்டாகச்செய்வார்.உபாக : 30 : 9 … Read More

என்னை காண்பவரே என்ற தந்தை பெர்க்மான்ஸ் அவர்களது பாடல் ஔிபதிவின்போது இயக்குனர் கண்ட நெகிழ்ச்சி காட்சிகள்

தந்தை பெர்க்மான்ஸ் அவர்களது ஜெபத்தோட்ட ஜெயகீதங்கள் 40-வது பாகம் சில மாதங்களுக்கு முன் வெளியானது. அந்த பாகத்திலுள்ள “என்னை காண்பவரே” என்ற பாடல் வீடியோ காட்சிகளாக பதிவு செய்யப்பட்டு நேற்று (12 மார்ச் 2021) மாலை 6 மணிக்கு ஜெபத்தோட்டம் மினிஸ்ட்ரிஸ் (Jebathottam … Read More