ஸ்தோத்திரப் பண்டிகைகள் தொடங்கப்பட்டதன் வரலாறு

ஸ்தோத்திர பண்டிகையின் தொடக்கம் திருநெல்வேலி திருமண்டலம் எஸ்.பி.ஜி மற்றும் சி எம் எஸ் ஆகிய இரு மிஷனரி சங்கங்களின் மூலம் உருவானது முதன்முதலாக ஸ்தோத்திர பண்டிகை எஸ்.பி. ஜி மிஷனில் அக்காலத்தில் அதன் தலைமை இடமாக இருந்த நாசரேத்தில் 1884 இல் … Read More