home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home

என்னை காண்பவரே என்ற தந்தை பெர்க்மான்ஸ் அவர்களது பாடல் ஔிபதிவின்போது இயக்குனர் கண்ட நெகிழ்ச்சி காட்சிகள்

தந்தை பெர்க்மான்ஸ் அவர்களது ஜெபத்தோட்ட ஜெயகீதங்கள் 40-வது பாகம் சில மாதங்களுக்கு முன் வெளியானது. அந்த பாகத்திலுள்ள “என்னை காண்பவரே” என்ற பாடல் வீடியோ காட்சிகளாக பதிவு செய்யப்பட்டு நேற்று (12 மார்ச் 2021) மாலை 6 மணிக்கு ஜெபத்தோட்டம் மினிஸ்ட்ரிஸ் (Jebathottam … Read More