தமிழில் முதல் முறையாக ஒருங்கிணைந்த பல்நோக்கு மின்செயலி வேதாகமம்.

Vedham (வேதம்) – Multi Purpose Tamil Bible தமிழில் முதல் முறையாக ஒருங்கிணைந்த பல்நோக்கு மின்செயலி வேதாகமம். தமிழில் முதல் முறையாக ஒருங்கிணைந்த பல்நோக்கு மின்செயலி வேதாகமத்தை சிவகங்கை மாவட்டம் காளையார்கோவிலில் அமைந்துள்ள ஜெபத்தோட்டத்தில் தந்தை S.J. பெர்க்மான்ஸ் அவர்கள்   … Read More