மாறுவேடத்தில் இருக்கும் இராஜா

ஒரு ராஜா தன் குடிமக்களின் வாழ்க்கையை ஆராய்வதற்கு ஒரு ஏழை மனிதனைப் போல மாறுவேடத்தில் சென்றார். அவர் பலரிடம் சென்று தனக்கு உதவி செய்யுமாறு கேட்டுக் கொண்டார். பலர் அவரை ஏளனபடுத்தியும், நிந்தித்தும் அனுப்பினார்கள். சிலர் மட்டுமே அவருக்கு உதவி செய்தார்கள். … Read More

How should Christians approach the poor?

ஏழைகளை கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி அணுகவேண்டும் என்று தேவன் எதிர்ப்பார்க்கிறார்? (பகுதி-1) ஏழைக்கு இரங்கவேண்டும் என்று எதிர்பார்கிறார்! ஏழைக்கு இரங்குகிறவன் கர்த்தருக்குக் கடன்கொடுக்கிறான்; அவன் கொடுத்ததை அவர் திரும்பக் கொடுப்பார்.நீதிமொ.19:17 ஏழைக்கு இரங்குவதென்றால் அவனுக்குத் தேவையானதைக் கொடுப்பதாகும். வஸ்திரமில்லாமலும் அநுதின ஆகாரமில்லாமலும் இருக்கும் … Read More