மனந்திரும்புதல்

Share this page with friends

1) இயேசுவின் முதல் பிரசங்கம் “மனந்திரும்புங்கள்” – மத் 4:17

2) மனந்திரும்புதல் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திற்கு அஸ்திபாரம் (Foundation) – எபி 6:1,2

2) மனந்திரும்புதலை ஊழியர்கள் பிரசங்கிக்க வேண்டும் – மாற் 6:11,12

3) தேவ கட்டளை – அப்போ 17:30

4) எல்லாரும் மனந்திரும்ப வேண்டும் என்று கர்த்தர் வர தாமதிக்கிறார் – 2 பேது 3:9

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

குணாதிசயங்கள்
கேரளாவில் உள்ள காலடியில் உள்ள செயின்ட் ஜார்ஜ் தேவாலயம் புதிய தயாரிப்புகளை இலவசமாக வழங்கி வருகிறது
மாயவித்தைக்காரர்! - (CURIOUS ARTS, SORCERER)
இந்த உலகில் தேவனுடைய பிள்ளை விலகி இருக்க வேண்டிய காரியங்கள்
தேர்தல் நேரத்தில் மீண்டும் தலைதூக்கிய சரக்கு பெட்டக துறைமுக பிரச்சினை - குமரியில் கிறிஸ்தவ ஆலயங்கள் ...
யூதருக்கு ராஜாவாகப் பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே?
நீண்ட இடைவெளிக்குபின் முதன் முறையாக திரையில் தோன்றி பேசிய பாஸ்டர் தாமஸ்ராஜ் அவர்களின் உயிருள்ள சாட்ச...
இலவச சுவிசேஷ புத்தகங்கள் தேவையா?
800 ஆண்டுகளுக்குப் பின் வானில் தோன்றும் அரிய கிறிஸ்துமஸ் நட்சத்திரம்
கொரோனாவின் கொடூரம்

Share this page with friends