புதிய ஆண்டில் புதிதாக மாற வேண்டியவைகள்

Share this page with friends

இதோ, நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார். (வெளி.21:5)

புதிய ஆண்டில் 365 நாட்களும் நாம் தேவனிடத்தில் கேட்க வேண்டியவைகள்.

1. புதிய காரியத்தை தேவன் செய்ய வேண்டும்
    ஏசா : 43 : 19, எண் : 16 : 30

2. புதிய ஆவியை தேவன் தர வேண்டும்
    எசே : 36 : 26 , 11 : 19, எபே : 4 : 23 , 24

3. புதிய நாமத்தை தேவன் தர வேண்டும். (வெளி : 3 : 12 , 2 : 17, ஏசாயா : 56 : 5)

4. புதிய கிருபையை தேவன் தர வேண்டும். (புலம்பல் : 3 : 22)

5. புதிய பெலனை தேவன் தர வேண்டும். (ஏசா : 40 : 31)

6. புதிய கனியை நாம் கொடுக்க வேண்டும். (எசே : 47 : 12)

7. புதிதான பாஷையை நான் பேச வேண்டும். (மாற்கு. 16 : 17)

பாஸ்டர். பெவிஸ்டன், பரமன்குறிச்சி

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

நோயாளிகளாக அல்ல போராளிகளாக பார்த்து வழியனுப்புங்கள்
Life - Christian Quotes
கொரோனா பரவலை தடுக்க இத்தாலியில் கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறையில் ஊரடங்கு
இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட சரியான நேரம் என்ன? யூதர்களின் நேரக்கணிப்பு முறை
முதியோர், மாற்று திறனாளிகளுக்கு உடனடியாக உதவித் தொகை வழங்க வேண்டும் தலைமை செயலாளருக்கு உலக தமிழ் கிற...
ஆபத்துக்கால ஜெபக்குறிப்பு - தலிபான்கள் உறுதி
அரசாங்கத்தின் புதிய வழிகாட்டலைக் குறித்த சிறிய விளக்கம்:
பிரசங்க குறிப்பு - தேவனுக்கு உகந்த இருதயம்
இந்தியாவில் வளமான ஒரு புரட்சி வெடிக்கட்டும்
பழைய ஏற்பாட்டின் திரளான சாட்சிகளில், சில சாட்சிகள் நமக்கு சுருக்கமாக ஆலோசனை சொல்ல வருகிறார்கள்

Share this page with friends