கனவன் மனைவி ஒருவருக்கொருவர் செய்ய வேண்டியது என்னென்ன?

Share this page with friends


1) ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமக்க வேண்டும் – கலா 6:2

2) தாங்க வேண்டும் – கொ 3:13

3) புத்தி சொல்ல வேண்டும் – எபி 3:13

4) கிழ்படிய வேண்டும் – எபேசி 5:21

5) உதவி செய்ய வேண்டும் – 1 பேது 4:10

6) பக்தி விருத்தி உண்டாகும்படி செய்யுங்கள் – 1 தெச 5:11

7) அன்பாய் இருங்கள் – யோ 13:34

8) தேற்றுங்கள் – 1 தெச 4:18

9) பட்சமாயிருங்கள் – ரோ 12-10

10) காத்திருங்கள் – 1 கொரி 11-33

11) ஒருவரை ஒருவர் தங்களிலும் மேன்மையானவர்களாக எண்ணக்கடவர்கள் – பிலி 2-3

12) ஜக்கியமாயிருங்கள் – 1 யோ 1-7

13) தயவாய் இருங்கள் – எபேசி 4-32

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

கிருபையின் உபதேசமா? சிலுவையின் உபதேசமா?
உலக தமிழ் கிறிஸ்தவர்கள் சம்மேளனம் தலைமை செய்தி தொடர்பாளர் சகோ.ஜெபசிங் புத்தாண்டு வாழ்த்து செய்தி
வழக்கறிஞராக தமிழக காணி இன பழங்குடி மக்கள் மத்தியிலிருந்து சட்டம் பயின்ற முதல் வழக்கறிஞ்ஞருக்கு பாராட...
வேதத்தின் மகத்துவங்களை அவர்களுக்கு எழுதிக் கொடுத்தேன்
யார் யாருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும்? கீழ்ப்படிவதால் வரும் ஆசீர்வாதங்கள்
ஆப்பிரிக்க காடுகளின் மலைவாசிகள் மத்தியில் சி.டி. ஸ்டட்
தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட யாக்கோபு
லாக் டவுண் முடிந்து சபை கூடும் போது போதகர்கள் கவனிக்க வேண்டியது.
படிப்படியாக மதுக்கடைகள் மூடப்படும் - முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்
புதிய ஆண்டில் புதிதாக மாற வேண்டியவைகள்

Share this page with friends