எதை தேட வேண்டும்?

Share this page with friends

1) கர்த்தரை – ஆமோஸ் 5:4,6
2) நன்மையை – ஆமோஸ் 5:14
3) மகிமையை – ரோ 2:7
4) கனத்தை – ரோ 2:7
5) அழியாமையை – ரோ 2:7
6) வியாதியில் கர்த்தரை – 2 நாளா 16:2
7) தேவனாலே மாத்திரம் வருகிற மகிமையை – யோ 5:44
8) வரப் போகிறதை- எபி 13:14
9) மேலானவைகளை – கொ 3:1
10) இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளானதை – பிலி 2:21
11) மனத் தாழ்மையை – செப் 2:3
12) நியாயத்தை – ஏசா 1:17
13) ஞானத்தை – நிதி 14:6
14) செவ்வையான வழியை – எஸ்றா 8:21
15) பிறனுடைய பிரயோஜனத்தை – 1 கொரி 10:24
16) தேவனுடைய ராஜ்யத்தை – மத் 6:33
17) அவருடைய நீதியை – மத் 6:33
18) அவர் சமுகத்தை நித்தமும் – சங் 105:4
19) கர்த்தர் முகத்தை – சங் 27:8
20) சமாதானத்தை – 1பேது 3:11

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

கிறிஸ்தவ பிரபலங்கள் தொடர்பாக வரும் செய்திகளில் கிறிஸ்தவரின் மன நிலை என்ன?
என்னை காண்பவரே என்ற தந்தை பெர்க்மான்ஸ் அவர்களது பாடல் ஔிபதிவின்போது இயக்குனர் கண்ட நெகிழ்ச்சி காட்சி...
நிச்சயிக்கப்பட்ட அல்லது ஒருவருக்கு ஒருவர் நியமிக்கப்பட்ட யோசேப்பு மற்றும் மரியாள்
பெருமையின் பலன்
இழந்து போனதை மீண்டும் தருகிறவர்.
சிறுபான்மையினர் நலத் துறையில் 17 புதிய அறிவிப்புகள் வெளியீடு
இந்திய ராணுவத்தில் மதபோதகர் பணி; வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்
பிளஸ் டூ தேர்வு கட்டாயம் நடத்தப்பட வேண்டும்; ஜோசப் கல்லூரி செயலாளர் வலியுறுத்தல்
50 ஆண்டு கால சரித்திர புகழ் பேராயர் காலமானார்
அவரை (தேவனை) அண்டிக் கொள்ளுகிற யாவரும் பாக்கியவான்கள்

Share this page with friends