எதை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும்

Share this page with friends


1) ஒளியின் ஆயுதங்களை – ரோ 13:12

2) இயேசு கிறிஸ்துவை – கலா 3:27

3) தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை – எபேசு 6:11

4) அன்பை – 1 தெச 5:8

5) விசுவாசத்தை – 1 தெச 5:8

6) இரட்சிப்பின் நம்பிக்கையை – 1 தெச 5:8

7) புதிய மனிதனை – கொலோ 3:10

8) நீதி என்னும் மார்க்கவசத்தை – எபேசு 6:14

9) இரக்கத்தை – கொலோ 3:12

10) தயவை – கொலோ 3:12

11) மனத்தாழ்மையை – கொலோ 3:12

12) சாந்தத்தை – கொலோ 3:12

13) நீடிய பொறுமையை – கொலோ 3:12

14) பாடுபடும் சிந்தனையை – 1 பேது 4:1

15) இரட்சிப்பை – 2 நாளா 6:41

16) வல்லமையை – ஏசா 52:1

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

இயேசு பாவம் செய்தாரா? (ஒரு இஸ்லாமிய நண்பரின் கேள்விக்கு பதில்)
பொது இடத்தைக் கடவுளே ஆக்கிரமித்தாலும் அதை அகற்ற நீதிமன்றம் உத்தரவிடும்! - சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
நம்முடைய ஆண்டவர் பெரியவரா? சிறியவரா? டிஎல் மூடி சம்பவம்
பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஆசீர்வாதம்
காப்பகத்தில் கிறிஸ்தவ போதகர் கொலை; மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் கைது
கேள்வி: ஜீவனுள்ள தேவனுடைய கைகளில் விழுகிறது பயங்கரமாயிருக்குமே. விளக்கவும்
முடிந்தது! விடிந்தது!!
தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் ஆணையத்தின் புதிய தலைவர் பீட்டர் அல்போன்ஸ்கு கிறிஸ்தவ தலைவர்கள் வாழ்த்து
வேதவாக்கியம் அது இன்பமானது!
ஆத்துமாவுக்கு நற்செய்தி!

Share this page with friends