தாழ்ந்த சிந்தையுள்ளவர்களிடத்தில் ஞானம் தங்கும்

Share this page with friends

தாழ்ந்த சிந்தை (நீதி 11:2)
தாழ்ந்த சிந்தையுள்ளவர்களிடத்தில் ஞானம் தங்கும் தாழ்மையுள்ளவனைக் க்ர்த்தர்நோக்கிப் பார்க்கிறார் (சங் ” I 38:6)

தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ
கிருபையளிக்கிறார் (நீதி 3 : 34)

1.மேன்மைப்படுத்தும் (நீதி 15:33)

2.மனத்தாழ்மையுள்ளவனோ கனமடைவான் (நீதி 29 : 23)

3.கர்த்தருக்கு முன்பாக்த் தாழ்மைப்படுங்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார் (யாக் 4:10 )’

சிந்தனைக்கு

(மீகா 6 : 8) உன் தேவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாய் நடப்பதை அல்லாமல் வேறே என்னத்தை கர்த்தர் உன்னிடதில் கேட்கிறார்

(மத்11:8) நான் சாந்தமும் மனத் தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன்’ – …. என்னிடத்தில் வந்து கற்றுக் கொள்ளுங்கள் (என்று இயேசு கிறிஸ்து கூறுகிறார்)அப்பொழுது “…….
உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல்
கிடைக்கும் ஆசீர்வாதம்"

(நீதி 22:4)தாழ்மைக்கும் கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலுக்கும் வரும் பலன் :
1.ஐசுவரியமும்
2.மகிமையும்
3.ஜீவனுமாம்

” ஜெபம் ” ஆண்டவரே எங்களிடம் உள்ள அகந்தை ,பெருமை., இறுமாப்பு எல்லாவற்றையும் மாற்றி தாழ்ந்த சிந்தையாயிருக்க உதவி செய்யும் ஆமென்.

மக்கள் அதிகம் வாசித்தவை:

இனி தாமதிப்பதில்லை ஏனெனில் கர்த்தர் துரிதமாக செயல்படும் வேளை வந்தது
தமிழ் கிறிஸ்டியன் நெட்வொர்க் என்ற பிரபல கிறிஸ்தவ யூடியூப் சேனல் மர்ம நபர்களால் திருடப்பட்டுள்ளது; 72...
கவுந்தப்பாடியில் சி.எஸ்.ஐ., தேவாலயம் திறப்புசி.எஸ்.ஐ., தேவாலயம் திறப்பு
பற்றிக்கொள்ள வேண்டியவை பத்து
உயிர் உள்ளவரை நாம் செய்ய வேண்டியவைகள்
பைபிள் ஞான புத்தகம் என்று சந்தேகிப்பவரா நீங்கள்.. உங்களுக்கு தான் இந்த பதிவு
தேவனோடு ஐக்கியத்திலுள்ள நல்ல தலைவனின் சில அடையாளங்கள்
பிரசங்க குறிப்பு : யூதருக்கு ராஜா
தேவையற்ற பேச்சினால் ஏற்படும் தீய விளைவுகள்
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2021 வாக்காளர்களுகான அறிவுரைகள்

Share this page with friends