சிலுவையில் இருந்து கற்றுக்கொள்ளும் ஞானம்

Share this page with friends

நீதியின் நிமித்தம், கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் பாடுகள் அவமானங்கள் நமக்கு முன்பாக உண்டு என்பதை அறிந்து அவைகளை சந்திக்க ஸ்தோத்திரத்தோடும், ஜெபத்தோடும், ஒவ்வொரு நாளும் ஆயத்தம் ஆகி கிறிஸ்துவின் வல்லமையை பெற்று கொள்ள வேண்டும்.

அநியாயத்தை எதிர்த்து மாம்சத்தோடு போராடாமல், சகிக்க வேண்டும்.

பாடுகளின் மத்தியில் நான் யாரென்று நீருபிக்க முயற்ச்சி எடுக்க கூடாது.

பாடுகள், அவமானங்கள் மற்றும் பரியாசங்களை உள்வாங்கி ஏற்று கொள்ள வேண்டும்.

எதிர் கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் தாராமல், வாய் திறவாமல் இருந்து கொண்டு, நாம் யார் என்பதில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும்.

நமக்கு என்று பாடுகள் குறித்த காலத்திற்கு என்று வைக்கப்பட்டுள்ளது, அதை நாம் தான் சுமக்க வேண்டும், பிறரால் அதிக நேரம் தாங்கி பிடிக்க முடியாது என்பதில் தெளிவு வேண்டும்.

பாடுகளின் மத்தியிலும் நம்மவர்களை அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும். அவர்களது கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும்.

நிலவரம் தெரியாமல் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக, எதார்த்தம் புரியாமல் தாங்கள் என்ன செய்கின்றோம், யாரை பரியாசம் செய்கின்றோம், யாரை துன்புருத்துகிரோம் என்று அறியாமல் நடந்து கொண்டவர்களை மன்னிக்க வேண்டும்.

பாடுகளின் மத்தியில் உணர்ச்சிவசப்பட்டு, எதிர்வினையாக செயல்பட்டு, அந்த பாடுகளை சகிக்கும் வலிமையை இழந்து போக கூடாது. அவர் மரணபரியந்தம் தன்னை விட்டு கொடுத்தார்.

எத்தனை காயங்கள், எத்தனை பாடுகள், எத்தனை வழிகள் வாழ்வில் வந்தாலும் அவைகள் குணமாகும், தளும்புகளாக மாறும், அவைகள் ஒரு நாள் மறுரூபமாக மாறும் என்பதை அறிந்து கொண்டு, கடந்த கால கசப்பான நிகழ்வுகளை புதைத்து போட கற்று கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் தழும்புகள் குணமாக்கும் சக்தி கொண்டவை.

சிலுவையின் அசீர்வாதத்தால் நம்மை நிறப்புவராக!

செலின்


Share this page with friends